Kategori: 2014 Yazılarım

Okul Yöneticilerinin Değerler Eğitimindeki Rolü

1 Aralık 2016 0

Okul Yöneticilerinin Değerler Eğitimindeki Rolü Dr. Mehmet Birekul[1] Özet Değerler bir ömür boyu çevrenin etkisiyle ve kişinin çabalarıyla pekişip insan davranışlarına yansımaktadır. Değerler eğitiminde aile ve öğretmen kadar okul yöneticilerinin rolü de oldukça önemlidir. Çünkü öğrencinin sosyal bir birey olarak hayatına devam etmesi, aileden sonra okul yaşantısında değerleri yaşantısına yansıtmasıyla mümkün olur. Okul hayatındaki çeşitli…

Yazar: admin

TEMEL LİDERLİK KURAMLARI

22 Aralık 2014 0

TEMEL LİDERLİK KURAMLARI 1- LİDERLİK NEDİR? Liderlik, grup etkinliklerini grup hedeflerine ulaşma doğrultusunda etkileme sürecidir. Liderlik, görüşleri, eylemleri ve eğilimleri, etkileme, yönlendirme ve yönetmedir. Liderlik, lider ile her bir izleyici arasında oluşan çift yönlü bir etkileşimdir. Liderlik, güçlü bir etkidir. Liderlik, etkili kişisel özelliklere bağlı bir güçtür. Liderlik, izleyicilerin düşünce ve eylemlerini etkileme doğrultusunda güç…

Yazar: admin

ÖĞRETİM STRATEJİLERİ (Notlar)

28 Kasım 2014 0

                             ÖĞRETİM    STRATEJİLERİ   Öğretim Stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmayı sağlayan yöntem, teknik ve araç gereçlerin belirlenmesine yön veren genel bir yaklaşımdır. Başlıca Öğretim Stratejileri: Sunuş (Alış) Yoluyla Öğretim Buluş (Keşfetme) Yoluyla Öğretim Araştırma-inceleme Yoluyla Öğretim Öğretim Yöntemi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için izlenen yoldur. Anlatım Tartışma Örnek olay Gösterip-yaptırma Problem çözme Bireysel çalışma…

Yazar: admin

EĞİTİM FELSEFESİ (Notlar)

28 Kasım 2014 0

EĞİTİM     FELSEFESİ   Eğitim felsefesi dar anlamı içerisinde eğitimle ilgili düşünce ve uygulamaları analiz ederek yorumlayan ve bu yorumlara uygun olarak eğitimi yeniden sistemleştirmeye çalışan felsefi bir disiplindir. Fakat genel anlamı içinde eğitim felsefesi, insan ve insanlığın tarihî, sosyal ve kültürel varlık problemlerini inceleyen, buradan elde ettiği bulgularla insanı özel çevre ve evrensel ölçülerle tanımlayan,…

Yazar: admin

STK larda Liderin Başarıya Etkisi

9 Kasım 2014 0

STK LARDA Liderin Başarıya Etkisi ve Kurumsallaşma Küresel ekonomi, küresel düşünüp hızlı yerel çözümler üretebilme becerisine ve iletişim ağına sahip, toplumsal kabulü ve etkinliği yüksek projeleri hayata geçirebilen organik örgütler gerektirmektedir. Küreselleşme ve sonuçları çok boyutlu, karmaşık, iç içe geçmiş ve kaos tipi süreçler ile desentralizasyon geliştirmeyi, beklenmeyene etkili ve süratli cevap verebilmeyi, yani bürokrasiden…

Yazar: admin

Araştırma Yapanların Dikkatine !

21 Ekim 2014 0

Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri     Son yıllarda nitel araştırma tekniklerini kullananların sayısında bir artış gözlenmektedir.Bununla birlikte nitel araştırmayı tercih edenler arasında nitel araştırmanın öğeleri ve genel çerçevesi hakkında uzlaşılan bir tanımlama yoktur. Sayısal analize dayalı nicel araştırma yöntemlerine alternatif olarak son yıllarda hızla gelişen ve sosyal bilimler alanında gittikçe artan oranda kabul görmeye…

Yazar: admin

BİR KAVANOZ HİKAYESİ

14 Ekim 2014 0

BİR KAVANOZ HİKAYESİ… Öğrencilerine hayat üzerine ders vermek kararı ile sınıfa giren profesör, hiçbir şey söylemeden, kürsünün üstüne büyükçe bir kavanoz koyar… Ardından kavanozu tenis topları ile doldurur ve öğrencilere kavanozun dolup dolmadığını sorar… Öğrenciler, hep bir ağızdan kavanozun dolduğunu söylerler… Bu sefer profesör içi çakıl taşı dolu olan bir torba çıkarır ve torbanın içindeki…

Yazar: admin

YABAN KAZLARI – LİDERLİK HİKAYESİ

3 Ekim 2014 0

YABAN KAZLARI – LİDERLİK HİKAYESİ   Yaban kazları çok uzun mesafeler aşarak göç eden kuşlardır. Onların göç stratejilerini yakından izlerseniz liderlik, ekip ruhu, takım çalışması ve dayanışma konusunda çok önemli dersler alırsınız.   Yaban Kazlarının Göç Stratejileri   Yaban kazları V şeklinde uçarlarken öndeki kazların kanat çırpması sonucu arkaya doğru giden hava akımı arkadaki kazların…

Yazar: admin