Ay: Ağustos 2016

Eğitimde ve Ortaöğretim Kurumlarında Stratejik Planlama

23 Ağustos 2016 0

Eğitimde ve Ortaöğretim Kurumlarında Stratejik Planlama Dr. Mehmet BİREKUL[1] Giriş Tüm dünyada yaşanan hızlı değişimler, teknolojik gelişmeler, yeni bilim dallarının doğması, buluşların ve icatların çoğalması ve buna bağlı olarak da artan rekabet ortamı, kurumları ve toplumları derinden etkilemiş ve etkilemeye de devam etmektedir. Artan rekabet ortamında kurumlar ayakta kalabilmek için çeşitli yöntem ve teknikler geliştirmişlerdir.…

Yazar: admin

Değerler Eğitiminde Vatan Sevgisi’nin Önemi

8 Ağustos 2016 1

Değerler Eğitiminde Vatan Sevgisi’nin Önemi Dr. Mehmet BİREKUL[1] Geçmişten günümüze eğitimciler, genç bireylerde değerlerin oluşmasına ve onları belirli istendik davranışlar sergilemede cesaretlendirmeye çalışmaktadırlar. Bu durum bireyin ileride önemli değerleri bilmesi, sahip çıkması ve uygulaması anlamına gelmektedir. Günümüzde değerler eğitimi içerisinde önemli bir yere sahip değerlerden birisi ise vatan sevgisidir. Bugünlerde küreselleşmeye yüz tutmuş toplumlarında vatan…

Yazar: admin

Takım Liderliği

3 Ağustos 2016 0

( Ehliyet-Liyakat-Sadakat ) 1- Takım liderliği, takım etkililiğini artırmayı ve takımın ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bir liderlik yaklaşımıdır. 2-Etkili takım lideri, kaynakları dengeli dağıtan, etkili görev bölümü yapan, takım üyelerinin becerilerini geliştiren, açık iletişime rehberlik eden, paylaşımcı karar verme yaklaşımını uygulayan ve çatışmaları etkili şekilde yöneten kişidir. 3- Okullarda takım liderliği değer odaklı bir yaklaşımı gerektirmektedir.…

Yazar: admin