Ay: Kasım 2014

ÖĞRETİM STRATEJİLERİ (Notlar)

28 Kasım 2014 0

                             ÖĞRETİM    STRATEJİLERİ   Öğretim Stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmayı sağlayan yöntem, teknik ve araç gereçlerin belirlenmesine yön veren genel bir yaklaşımdır. Başlıca Öğretim Stratejileri: Sunuş (Alış) Yoluyla Öğretim Buluş (Keşfetme) Yoluyla Öğretim Araştırma-inceleme Yoluyla Öğretim Öğretim Yöntemi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için izlenen yoldur. Anlatım Tartışma Örnek olay Gösterip-yaptırma Problem çözme Bireysel çalışma…

Yazar: admin

EĞİTİM FELSEFESİ (Notlar)

28 Kasım 2014 0

EĞİTİM     FELSEFESİ   Eğitim felsefesi dar anlamı içerisinde eğitimle ilgili düşünce ve uygulamaları analiz ederek yorumlayan ve bu yorumlara uygun olarak eğitimi yeniden sistemleştirmeye çalışan felsefi bir disiplindir. Fakat genel anlamı içinde eğitim felsefesi, insan ve insanlığın tarihî, sosyal ve kültürel varlık problemlerini inceleyen, buradan elde ettiği bulgularla insanı özel çevre ve evrensel ölçülerle tanımlayan,…

Yazar: admin

STK larda Liderin Başarıya Etkisi

9 Kasım 2014 0

STK LARDA Liderin Başarıya Etkisi ve Kurumsallaşma Küresel ekonomi, küresel düşünüp hızlı yerel çözümler üretebilme becerisine ve iletişim ağına sahip, toplumsal kabulü ve etkinliği yüksek projeleri hayata geçirebilen organik örgütler gerektirmektedir. Küreselleşme ve sonuçları çok boyutlu, karmaşık, iç içe geçmiş ve kaos tipi süreçler ile desentralizasyon geliştirmeyi, beklenmeyene etkili ve süratli cevap verebilmeyi, yani bürokrasiden…

Yazar: admin