Okul Yönetiminde Yaşanan Etik Problemler ve Çözüm ÖNERİLERİ

28 Ağustos 2015 1 Yazar: admin

 

            Okul Yönetiminde Yaşanan Etik Problemler ve Çözüm ÖNERİLERİ

GİRİŞ

Etik kelimesi köken olarak eski Yunan’a kadar gider. Ahlak, ahlakla ilgili demektir ama aralarında farklar vardır.  Halkın kendi kendine oluşturduğu hiç bir yazılı metine dayanmayan kanunlara ETIK Kanunları denir.  Eski bir kavram olan ve “neyin doğru neyin yanlış olduğunu” anlatan ifadeler yerine günümüzde etik kavramını kullanıyoruz.(MEB Etik Komisyonu)

 

YÖNTEM

        Bu çalışmada,  örneklem olarak seçilen  okulda görüşme ve gözlem yoluyla okulda karşılaşılan etik problemler ile ilgili veriler toplanmıştır.

 

OKUL YÖNETİMİNCE YAŞANAN ETİK PROBLEMLER

 1. Okulda hizmet yürütenlerin mesleki sorumluluk taşımamaları, hizmeti sadece alınan ücretin karşılığı olarak görmeleri,
 2. Öğrenciler arasında eşit davranılmaması, sınıfta başarılı öğrencilerle ilgilenilip, diğer öğrencilerin kendi haline bırakılması,
 3. Yanlı davranışlar sergilenmesi,
 4. Olaylar karşısında nesnel değil duygusal hareket edilmesi.
 5. Öğrenci- öğretmen, öğretmen-öğretmen, arası ilişkilerde saygı kavramının kaybolması
 6. Başkalarının düşüncelerine saygı göstermeme
 7. Kişiler arası ilişkilerin siyasi düşüncelere göre şekillenmesi
 8. Yapması gereken görevlerini zamanında yapmama
 9. Derslere zamanında girmeme, derslerden erken çıkma
 10. Sorumluluk almaktan kaçınma,

11.Kişilerin mesleki açıdan yenileşmeye gelişmeye kapalı olmaları ve direnmeleri

12.Çıkar çatışmaları yaşanması

13.İnsanlar arası ilişkilerde saygısız davranışlar.

14.Okulun eşyalarını kullanırken savurgan davranışlar.

15.Öğrenciler ve kişiler hakkında dedi-kodu yapılması

16.Öğrenciler arasında küfürlü konuşmalar.

17.Kişilerin özel yaşamlarına saygı gösterilmemesi

18.Herkesin ben gibi olsun anlayışı

 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Genel olarak okullarda yaşanan etik sorunlara baktığımız zaman durumun hiçte iyi olmadığını görmekteyiz. Eğer eğitim kurumlarında bu sorunlar yaşanıyorsa, diğer kurumlarda yaşanan etik problemleri insan düşünmek bile istemiyor.  Ancak bu etik problemler bir anda ortaya çıkan problemler değildir. Bunlarda bir canlının büyümesi gibi günden güne büyüyerek geldi.  Bunların artışının en büyük nedeninin de toplumda rol model olacak makamlarda bulunanların, zaman içinde bozulması ve bu bozulmanın toplumu etkilemesinden kaynaklandığını düşünmekteyim.  Elbetteki buna, tarihte önemli yer edinmiş, davranışları ile toplumları etkilemiş liderlerinde unutulması, bunlara gereken önemin verilmeyişi de etkili olmuştur.

Okullarda yaşanan etik problemlerin çözülmesi için;

 1. Okul yöneticileri öğretmenlere, öğretmenlerde öğrencilere adaletli davranışlarıyla iyi bir model olmalıdır.
 2. Etik davranışlar sergileyenler ön plana çıkarılmalıdır.
 3. Okullarda düzenlediğimiz, kitap okuma yarışması gibi etik davranışları gösterebilme yarışmaları düzenlenmelidir.
 4. Öğrenciler okullarda kötü davranışlarından dolayı cezalandırılmamalı, etik davranışlarından dolayı ödüllendirilmelidir.
 5. Okulda sağlam bir adalet sistemi kurulmalıdır.
 6. Okul ortamında bireyler olumsuz davranışından dolayı sorgulanmamalı, niçin öyle davranışlar sergilememesi gerektiği anlatılmalıdır.
 7. Basın yayın organları programların da etik davranışları ön plana çıkarmalı,
 8. Aile eğitimine önem verilmeli,
 9. Etik davranışlar sergileyen tarihi liderlere ders kitaplarında yer verilmeli.

10.Öğrenci ders kitaplarına etik davranışları konu alan bunları vurgulayan okuma parçaları konulmalı.

 1. Etik davranışların öğretimi konusunda öğretmen ve idarecilere hizmet içi eğitim verilmelidir.

12.Etik ilkelere aykırı davranışların ortadan kaldırılabilmesi için devletin kurumsal yapısının yeniden düzenlenmesi gerekir.(MEB Etik Komisyonu)

 1. Etik ile ilgili iyi uygulamalar medyadan ve kurumların internet sitelerinden faydalanarak kamu oyuna duyurulmalıdır. (MEB Etik Komisyonu)

14.Etik ile ilgili kötü uygulamaların hukuki takibi yapılarak sonuçları medyadan ve kurumların internet sitelerinden faydalanarak kamuoyuna duyurulmalıdır. (MEB Etik Komisyonu)

15.Toplumun etik ilkeleri benimsemesinde medya ve sivil toplum örgütlerinin katkısı artırılmalıdır.

(MEB Etik Komisyonu)                                                                                      Mehmet Birekul, 2015

 

Total Page Visits: 7483 - Today Page Visits: 2