Ay: Temmuz 2018

Eğitimde Fırsat Eşitliği Olgusu

28 Temmuz 2018 Kapalı

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ OLGUSU   Dr. Mehmet BİREKUL   Özet Çağlar boyunca eğitim, toplumların en ehemmiyetli meselelerinden birini teşkil etmiştir. İnsanların yerleşik hayata geçmesi ve kentleşmenin başlaması ile toplumsal statü, toplumsal kimlik, güç, iktisadi statü gibi pek çok olgunun da ortaya çıktığı görülmüştür. Bu durum ise insanlar arasında eşitlik ve eşitsizlik kavramlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır.…

Yazar: admin