Kategori: 2015 Yazılarım

Öğrenen Liderler

15 Mart 2015 0

Öğrenen Liderler: Öğrenen lider yaklaşımı, lider davranışının öğrenme ve kendini geliştirme boyutu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Öğrenen lider yaklaşımının hem lider açısından hem de örgüt açısından iki temel sonucu vardır: Birincisi, öğrenen lider, sürekli olarak öğrenmek ve kendisini yetiştirmek zorundadır. Bu kuram diğer kuramlardan farklı olarak, lidere kendisini yetiştirme sorumluluğunu yüklemiştir. İkincisi ise, liderin öğrenen örgüt kurma sorumluluğudur.…

Yazar: admin

Vizyoner Liderlik

11 Mart 2015 0

Vizyoner Liderlik: Geleceğin liderlerinin temel görevi, insanları heyecanlandıracak, kapasitelerini tümüyle ortaya koymalarını sağlayacak ortak bir vizyon oluşturmak ve onu canlı tutmaktır.Vizyon, örgütün geleceğe yönelik resmini çizmedir. Vizyoner liderlik yaklaşımı, liderlik çalışmalarının odağına vizyonu yerleştirmiştir. Vizyoner liderin güç kaynağı, oluşturacağı vizyona bağlıdır.Vizyonun ön plana çıktığı geleceğin liderlik biçiminde vizyon oluşturma ve yönetme, temel bir liderlikyeterliği olarak görülmektedir.…

Yazar: admin

Süper Liderlik

7 Mart 2015 0

Süperliderlik: Eski ve yeni liderlik kuramlarının hepsinde lider, izleyenleri etkileyen kişi olarak kabul edilmiştir. Süperliderlik kuramı ise bu yaklaşıma tamamen karşı çıkmıştır. Süperliderlik kuramı, her insanı kendi kendisinin lideri yapmaktadır. Süperliderlik kuramında “beni izle” anlayışı yoktur. Bu kurama göre herkes kendi kendisinin lideridir. Dolayısıyla süperliderlik, liderliği kişisel bir sorumluluk olarak görmektedir. Süperliderlik, sadece bazı kişilerde bulunması…

Yazar: admin

Etik Liderlik

1 Mart 2015 0

Etik Liderlik: Etiksel liderlik kuramına göre liderin belirli etiksel değer ve ilkelere sahip olması önemli görülmekle birlikte bu etiksel liderliğin gösterilebileceği ortamın da uygun olması gerekir. Ortamın uygunluğu ise daha çok örgüt kültürüyle ilgilidir. Bu bakımdan etik liderlik ile kültürel liderlik arasında yakın bir ilişki görülmektedir.   Etik liderliğin eğitimsel liderlik açısından temel sonuçları: *Etik liderlik,…

Yazar: admin

Öğretimsel Liderlik

26 Şubat 2015 0

Öğretimsel Liderlik: Öğretimsel liderlik, tamamen eğitimsel liderliğe uygun olarak geliştirilen bir liderlik biçimidir. Bu liderlik biçimi okul yönetimine uygun olarak geliştirilmiştir. Öğretimsel liderlik kuramı, etkili okul araştırmalarının temelini oluşturmuştur. Öğretimsel liderlik, okul yöneticisinin klasik rol ve liderlik anlayışını köklü bir şekilde değiştirmiştir. Eski liderlik kuramlarında okul yöneticisinin birtakım yönetsel rolleri ön plana çıkarken, öğretimsel liderlikte…

Yazar: admin

Kültürel Liderlik

23 Şubat 2015 0

Kültürel liderlik: Liderlik kuramlarına iki önemli katkı getirmiştir: Bunlardan birincisi, liderin etkililiği, büyük ölçüde oluşturacağı örgütsel kültüre bağlıdır. Kültürel lider ne denli güçlü bir örgüt kültürü oluşturursa, o denli etkili olur. Kültürel liderlik kuramı, örgüt kültürünün lider tarafından biçimlendirildiğini savunmaktadır. Dolayısıyla etkili liderler, örgüt kültürünü biçimlendiren liderlerdir. İkincisi ise, liderin örgüt kültürünü yönetme biçimidir. Güçlü…

Yazar: admin

YENİ LİDERLİK KURAMLARINA İLİŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME

20 Şubat 2015 0

YENİ LİDERLİK KURAMLARINA İLİŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME Geleceğin okullarına ilişkin üç farklı okul imajı: Topluluk olarak okul, güvenilir bir örgüt olarak okul ve öğrenen bir örgüt olarak okul imajlarıdır. 1- Topluluk olarak okul: Öğrencilere çekirdek ailelerde oluşturulan ilişki biçimine benzer bir sosyal ortam oluşturmakta ve onlara sosyal sermaye sağlamaktadır. Sosyal sermaye, güven ve sorumluluk gibi…

Yazar: admin

TAKIM LİDERLİĞİ

12 Şubat 2015 0

1- Takım liderliği, takım etkililiğini artırmayı ve takımın ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bir liderlik yaklaşımıdır. 2-Etkili takım lideri, kaynakları dengeli dağıtan, etkili görev bölümü yapan, takım üyelerinin becerilerini geliştiren, açık iletişime rehberlik eden, paylaşımcı karar verme yaklaşımını uygulayan ve çatışmaları etkili şekilde yöneten kişidir. 3- Okullarda takım liderliği değer odaklı bir yaklaşımı gerektirmektedir. 4-İçsel ve formal…

Yazar: admin