Ay: Eylül 2017

OKUL ve EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR MODEL ÖNERİSİ

18 Eylül 2017 Kapalı

OKUL ve EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR MODEL ÖNERİSİ Son yıllarda artan yönetici yetiştirme ihtiyacına, okullaşma ve öğrenci sayısı ve kamu kaynaklarında verim etkeninin ağırlık kazanması, eğitim yöneticilerinin bu makam ve göreve daha iyi hazırlanmalarını da zorunlu kılmıştır. Okul ve eğitim yöneticilerinin yalnız alışılagelmiş ve statik değil, dinamik boyutunda da etkili bilgili ve becerili olmaları…

Yazar: admin

Okul Yöneticisi

3 Eylül 2017 Kapalı

OKUL YÖNETİCİSİ Bir okulda, amaçların yerine getirilebilmesi için iş görenleri örgütleyen, emirler veren, çalışmaları yönlendirip koordine eden ve denetleyen kişilere okul yöneticisi denir. Her okul yöneticisinin amacı, bakanlığımızın eğitim politikası ve amaçları doğrultusunda eğitim kurumlarını yaşatmak ve onu etkili bir biçimde işler durumda tutmaktır. Bunun içinde her okul yöneticisinin belli yeterliliklere sahip olması; görev, yetki…

Yazar: admin