Yazar: admin

ÇOCUK ve EĞİTİM

23 Şubat 2020 0

ÇOCUK VE EĞİTİM Eğitim Zorunlu Eğitim; Temel Eğitim (İlkokul, Ortaokul) ve Ortaöğretim Çocuk Kavramı ve Temel Eğitimin Önemi Temel Eğitime Etki Eden Faktörler Aile Okul ve Öğretmen Sosyal Çevre Küreselleşme Araçları ve Sosyal Medya Dezavantajlı Çocukların Eğitimi Yoksul Çocukların Eğitimi İşçi Çocukların Eğitimi Sokak Çocuklarının Eğitimi Sığınmacı, Mülteci ve Göçmen Çocukların Eğitimi Korunmaya Muhtaç ve…

Yazar: admin

Bilge Tonyukuk

19 Şubat 2020 0

      Tonyukuk (…..-726) Adı bilinen ilk Türk yazar ve tarihçisidir. Göktürk Devleti’nin kurucusu İlteriş Kutlug Kağan başta olmak üzere Kapağan Kağan ve Bilge Kağan’a danışmanlık yapmış, meclis başkanlıklarını yürütmüştür. Tonyukuk’un, kendi adına diktirdiği kitabesinden; Göktürkler, Juan Juan Devleti’nin elinde esir iken doğduğu anlaşılıyor. Esaretten Kutlug Kağan ile birlikte kurtulmuş ve Göktürk Devleti’nin kuruluşunda görev almıştır. Bilge Kağan’a vezirlik…

Yazar: admin

Okul Yöneticilerinin Etkileme Becerileri

25 Mart 2019 Kapalı

OKUL YÖNETİCİLERİNİN ETKİLEME BECERİLERİ Dr. Mehmet BİREKUL[1] Giriş Kişilerarası etkileme süreci, bir kişinin duygu ve düşüncelerini değiştirmek ve iletişimi güçlendirmek için kullanılan etkileme taktiklerini ifade etmektedir (Newton ve Burgoon, 1990). Bu açıdan bakıldığında yönetici, kararları hayata geçirmek için diğerlerini etkilemek zorundadır. Bir kişinin (aktör) diğer kişileri (hedef) etkileme girişiminin başarısı, büyük ölçüde aktör tarafından kullanılan…

Yazar: admin

Dunn&Dunn

26 Kasım 2018 Kapalı

Prof Dr Rita Dunn Diyor ki;   Öğrenme stilleri kavramı ilk defa Amerika’da Prof. Dr. Rita Dunn tarafından 1960’lı yıllarda ortaya atıldı. Öğrenme stilleri, herkesin en iyi öğrendiği yolu bulup o yolu açmak ve o yolda ilerlemesini sağlamak için kullandığı yöntemlerin bütünü olarak tanımlanabilir. Öğrenme stilleri ile olarak şu anda 300 üniversitede yapılan 800’ü aşkın…

Yazar: admin

Okul Müdürlerinin Ders Denetimi

9 Ekim 2018 Kapalı

OKUL MÜDÜRLERİNİN DERS DENETİMİ Dr.Mehmet BİREKUL Giriş Eğitim, bilgi çağının özellikleri doğrultusunda gereken yeterliklere sahip bireylerin yetiştirilmesinde de önemli bir role sahiptir (Memduhoğlu, 2012: 135). Bilgi çağı ile birlikte bilginin üretiminde ve teknolojide değişmeler meydana gelmektedir. Bu durum bireylerde ve örgütlerde sürekli bir değişim ihtiyacı doğurmaktadır. Bu yoğun değişim ortamı diğer örgütler gibi eğitim örgütlerini…

Yazar: admin

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİNDE EĞİTİM VE KONYA MEDRESELERİ

30 Ağustos 2018 Kapalı

DergiPark / Mecmua / Arşiv / Sayı 5[embeddoc url=”http://www.mbirekul.com/wp-content/uploads/2017/03/ANADOLU-SEL__UKLU-DEVLET__NDE-E____T__M-VE-KONYA-MEDRESELER__379343-499092.pdf” download=”all”] Yıl 2018, Cilt , Sayı 5, Sayfalar 85 – 98 2018-07-02 Zotero |  Mendeley |  EndNote | BibTex | Kaynak Göster  PDF (  46 ) ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİNDE EĞİTİM VE KONYA MEDRESELERİ Mehmet BİREKUL [1] 44  46 Öz Türklerde eğitim Orta Asya’ya kadar uzansa da Anadolu topraklarında sistemli eğitimin Anadolu Selçuklu Devleti ile birlikte yerleştiği bir gerçektir. Uzun yıllar Anadolu Selçuklu Devleti’ne…

Yazar: admin

Eğitimde Fırsat Eşitliği Olgusu

28 Temmuz 2018 Kapalı

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ OLGUSU   Dr. Mehmet BİREKUL   Özet Çağlar boyunca eğitim, toplumların en ehemmiyetli meselelerinden birini teşkil etmiştir. İnsanların yerleşik hayata geçmesi ve kentleşmenin başlaması ile toplumsal statü, toplumsal kimlik, güç, iktisadi statü gibi pek çok olgunun da ortaya çıktığı görülmüştür. Bu durum ise insanlar arasında eşitlik ve eşitsizlik kavramlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır.…

Yazar: admin