Yazar: admin

DİJİTAL ÇAĞDA YEREL YÖNETİMLER VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN YEREL HALKA ETKİLERİ

16 Nisan 2023 0

Dijital Çağ, önceye ait bilgilerin, yöntemlerin, stratejilerin, araçların, düşüncelerin yerine; yeni teknolojilerin, yeni kavramların, yeni süreçlerin ve hatta yeni bir dünyanın kavramlarını açan sınırı olmayan ve ayrıca bilgi çağı, enformatik çağ, bilişim çağının ötesinde bir kavram olarak da değerlendirilebilir. 21. Yüzyıl çağı olarak nitelediğimizde dijital çağ, teknolojik yenilikleri insanlığın hizmetine sunmakla kalmamış, farklı disiplinlerde yeni bilimsel yöntemlerin gelişmesine…

Yazar: admin

OKUL VE YÖNETİM SANATI

29 Aralık 2021 0

Etkileme taktiği, bir insanın tutum ve davranışını etkilemek için kasıtlı kullanılan davranış biçimi olarak ifade edilmektedir. Bir yöneticinin etkililiği plan ve programlar üzerinde değişiklik yaparak, plan ve önerileri destekleyerek, yeni görevlerin başarıya ulaşması için kaynak sağlayarak ve zamanında bilgi sağlayarak diğerlerini etkileme yeteneğinde yatmaktadır. Örgütte bulunanları etkileme, kolay değildir. Etkilenmesi gereken kişilerin, kendilerini alanların uzmanları…

Yazar: admin

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

22 Eylül 2021 0

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ BÖLÜM 9                  EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ OLGUSU Dr. Mehmet BİREKUL Özet Çağlar boyunca eğitim, toplumların en ehemmiyetli meselelerinden birini teşkil etmiştir. İnsanların yerleşik hayata geçmesi ve kentleşmenin başlaması ile toplumsal statü, toplumsal kimlik, güç, iktisadi statü gibi pek çok olgunun da ortaya çıktığı görülmüştür. Bu durum ise insanlar arasında eşitlik ve eşitsizlik kavramlarının ortaya…

Yazar: admin

EĞİTİM VE GELECEK

20 Eylül 2021 0

Eğitim; kendini tanımak, kendine güvenmek ve öğrenmeyi öğrenmek olarak tanımlanabilir. Toplumların sağlıklı yarınları oluşturabilmeleri ancak ruhsal, bedensel ve sosyal açıdan yeterli ve iyi yetişmiş beşeri sermaye dediğimiz insan kaynağıyla sağlanabilir. Çocuklarımızın gelişim sürecinde onları olumsuz etkileyebilecek birçok faktör ortaya çıkabilmektedir. Genel anlamda bu olumsuz etkileri en aza indirmenin yolu yine eğitimden geçmektedir. Bireylerin tüm eğitim…

Yazar: admin

EĞİTİMDE DEĞERLER

21 Ağustos 2021 0

Türkiye’de ve Dünya’da çocuğun “yardımlaşma, dayanışma, hoşgörü, misafirperverlik, vatanseverlik, doğruluk, iyilik, temizlik, çalışkanlık, dürüstlük, sevgi, saygı, duyarlı olma, paylaşımcı olma” değerlerinin gelişimini desteklemek için öğrenme ve öğretim süreçlerinin bütüncül olarak planlanması ve farklı etkinliklere yer verilmesi gerekmektedir. Değerler eğitimi, küçük yaşta anne ve babaların çocuklarına örnek olması ve yeri geldikçe anlatarak değerleri aktarmasıyla başlar ve…

Yazar: admin

KARA KITA GÖNÜL COĞRAFYAMIZ VE BEYAZ ADAM

20 Ağustos 2021 0

Bir bölümü uzun yıllar egemenliğimiz altında kalan ve yaklaşık 100 yıl önce veda ettiğimiz;  sadece insanların rengi için değil, aynı zamanda çok değerli petrol ve maden yataklarıyla, olimpiyat bayrağında dahi siyah halka ile simgelenen kara kıta Afrika gönlümüzün diğer bir parçası… Her seferinde içimizde derin yaralar açan, her biri birbirinden farklı hikayelerle, yarına dair bir…

Yazar: admin

TÜRKİYE’DE ARZU EDİLEN YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ

20 Ağustos 2021 0

Türk eğitim sistemimizde yer alan eğitim yönetim yapılanması ve eğitim liderliği ile ilgili uzmanlaşmış, akademik çalışmalarımızı yapan insanlar vardır. Bu konuda gelişmiş ülkelerin eğitim stratejilerinden modelleme yaparak etkin şekilde faydalanmak yerine usta-kalfa-çırak ilişkisi veya bir takım ideolojik-siyasi yaptırımlar sonucu atanarak görev yapan okul yöneticilerinin halen görevde olması ülke adına büyük bir problemdir. Kısacası Türk eğitim…

Yazar: admin

EĞİTİMİN TEMELİ “AİLE”

20 Ağustos 2021 0

EĞİTİMİN TEMELİ AİLE ‘’Hedefiniz bir yıllık ise buğday ekin, hedefiniz on yıllık ise ağaç ekin, eğer hedefiniz yüz yıllık ise insan yetiştirin.’’ (Konfüçyüs) İnsanın yetişmesinin temeli olan aile, hiç kuşkusuz eğitimin ilk ve en önemli adımıdır. İnsanlar her ne kadar sosyal çevresiyle olan ilişkileri neticesinde olgunlaşmayı sağlıyor olsa da, yapısının temelleri mutlaka aile ortamında aldığı…

Yazar: admin

ÇARELER ÇARESİZLİKTEN DOĞAR

20 Ağustos 2021 0

Binlerce yıllık geçmişimizde ilim ve irfanla sanat, estetik, spor, savunma, astronomi, tıp, matematik, müzik, biyoloji, kimya, fizik, coğrafya, tarih ve diğer tüm bilim alanlarında var olmamızın yegane sebebi diri ve hareket halinde çalışma esasi ile sürekli ileriyi düşünmektir. Son yüzyıla gelinceye kadar küresel ilişkiler içerisinde kendimizi tüm cihana kabul ettirmişken; son asırda tüm kabiliyetini yitirmiş,…

Yazar: admin

BU SİSTEMLE NEREYE GİDİYORUZ?

20 Ağustos 2021 0

Bizim titri yüksek akademisyenlere, gazetecilere, salt entelektüel akımlar oluşturan aydınlara her ne kadar ihtiyacımız olsa da asıl olan bizim öncülere ve rehber kuşaklara olan ihtiyacımızdır. Bu çağda yaşayan ancak bu çağı yaşamayıp bizlerin önünü, ufkunu, vizyonunu açacak; bizleri gelecek çağlara taşıyacak gerçek alim, arif, hakim ilim erbabı ve eğitim liderlerine ihtiyacımız var. Bu şekildeki insanlar…

Yazar: admin