Kategori: Eğitimde Finans Kaynakları

Eğitimde Finans Kaynakları -5-

23 Temmuz 2016 0

SONUÇ Günlük hayatımızda çok sık kullandığımız eğitim kavramını fiziki, fikri ve ahlaki yeteneklerin geliştirilmesi işlemi olarak tanımlayabiliriz. Eğitim kavramı, sosyal ve kültürel hayatta çok önemli bir yer aldığı gibi ekonomik açıdan da önemli bir yere sahiptir. Eğitim hizmetinin genel ekonomi içindeki yeri incelendiğinde eğitim ekonomisi gibi önemli bir alanın ortaya çıktığı görülmektedir. Eğitim harcamaları, uluslararası…

Yazar: admin

Eğitimde Finans Kaynakları -4-

13 Temmuz 2016 0

Eğitimin finansmanında çeşitli kaynaklardan yararlanılmaktadır. Bunlardan belli başlı olanları, vergiler, harçlar, gönüllü katkı ve bağışlardır (Gümüş ve Şişman, 2012: 78): -Vergiler: Vergi, devletin egemenlik hakkına dayanarak, kamu hizmetlerinin finans­manı için birey ve kurumlardan kanunla cebren aldığı karşılıksız para tutarları olarak tanımlanır. Eğitim hizmeti, yukarıda belirtildiği üzere bir kamu hizmeti olarak kabul edilmekte ve finansmanı için…

Yazar: admin

Eğitimde Finans Kaynakları -3-

19 Haziran 2016 0

Türkiye’de Eğitimin Finansman Kaynakları Türkiye’de eğitim büyük ölçüde kamuca finanse edilmektedir. Her öğretim düzeyinde, görece oranları düşük özel öğretim kurumları bulunmakla birlikte, kamu finansmanı büyük bir ağırlığa sahiptir. Bununla birlikte, ailelerin eğitim harcamalarına katılımı giderek artmaktadır. Yıllar içinde farklılıklar gösterse de, eğitime ayrılan bu önemli düzeyde kamusal kaynaklar, nüfus artışına ko­şut olarak artan eğitim talebine…

Yazar: admin

Eğitimde Finans Kaynakları -2-

29 Mayıs 2016 0

Eğitimde Finansman Kaynakları Günümüzde önemli bilgi, bireyler ve toplumlar için bir güçtür ve çok değerlidir. Bu nedenle, bilginin üretimi de son derece önemli bir konudur. Bilginin üre­timi ise, öncelikle eğitim sürecini gerekli kılar. Küresel çağın gereklerinden biri, yerel, ulusal ve uluslar arası alanlarda rekabet eden nitelikli, uzman işgücüne sahip olmaktır. Ülkelerin ekonomilerinin güçlü olması, toplumsal…

Yazar: admin

Eğitimde Finans Kaynakları -1-

13 Mayıs 2016 0

Eğitim Finansmanı Eğitimde finansman konusu, eğitim ekonomisinin temel çalışma konuların­dan biridir. Eğitimin finansmanı söz konusu olduğunda eğitim hizmetlerinin üre­timi ve sunulması için gerekli olan fiziki ve finansman kaynakları anlaşılır. Eğitim yatırımları, personel maaş ve ücretleri, planlama giderleri, hizmetin üretimi için gerekli donanım ve cari giderlerin karşılanması, finansmanla ilgili başlıca konu­lardır . Eğitimin finansmanı, genel anlamda…

Yazar: admin