Ay: Mart 2015

Araştırmacılar okul yöneticisinin rolleri…

31 Mart 2015 0

Araştırmacılar okul yöneticisinin rolleri ve davranışlarına ilişkin yedi zıt konu bulunduğunu belirlemiştir. *Öğretimsel liderlik rolünü tam olarak belirleme eksikliği, *Üniversitelerin okul yöneticisi yetiştirme programındaki yeterlik düzeyine ilişkin farklı bakış açıları, *Okul yöneticisini değerlendirme kriterlerinin farklı olması, *Görevlerin geniş bir alana dağılması ve görevler arasındaki kopukluk, *Etkili öğretimin nasıl olacağına ilişkin anlaşmazlık, *Performans ve hedef arasındaki…

Yazar: admin

Transformasyonel Liderlik

25 Mart 2015 0

Transformasyonel Liderlik:Transformasyonel liderliğin temel amacı, örgütsel dönüşümü gerçekleştirmektir. Transformasyonel liderlikte çok hızlı değişen çevreye uyum sağlamak büyük önem taşımaktadır.Transformasyonel liderlik, dönüşüm üzerinde odaklanmakla birlikte, lider davranışı boyutuna farklı bir bakış açısı getirmiştir. Transformasyonel liderlik, çok boyutlu bir liderlik davranışını gerektirmektedir. Dönüşümcü liderler düşünce ve eylemleriyle insanları yönlendirebilen ve insanlar için ortak bir gelecek çizebilen liderlerdir.…

Yazar: admin

Öğrenen Liderler

15 Mart 2015 0

Öğrenen Liderler: Öğrenen lider yaklaşımı, lider davranışının öğrenme ve kendini geliştirme boyutu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Öğrenen lider yaklaşımının hem lider açısından hem de örgüt açısından iki temel sonucu vardır: Birincisi, öğrenen lider, sürekli olarak öğrenmek ve kendisini yetiştirmek zorundadır. Bu kuram diğer kuramlardan farklı olarak, lidere kendisini yetiştirme sorumluluğunu yüklemiştir. İkincisi ise, liderin öğrenen örgüt kurma sorumluluğudur.…

Yazar: admin

Vizyoner Liderlik

11 Mart 2015 0

Vizyoner Liderlik: Geleceğin liderlerinin temel görevi, insanları heyecanlandıracak, kapasitelerini tümüyle ortaya koymalarını sağlayacak ortak bir vizyon oluşturmak ve onu canlı tutmaktır.Vizyon, örgütün geleceğe yönelik resmini çizmedir. Vizyoner liderlik yaklaşımı, liderlik çalışmalarının odağına vizyonu yerleştirmiştir. Vizyoner liderin güç kaynağı, oluşturacağı vizyona bağlıdır.Vizyonun ön plana çıktığı geleceğin liderlik biçiminde vizyon oluşturma ve yönetme, temel bir liderlikyeterliği olarak görülmektedir.…

Yazar: admin

Süper Liderlik

7 Mart 2015 0

Süperliderlik: Eski ve yeni liderlik kuramlarının hepsinde lider, izleyenleri etkileyen kişi olarak kabul edilmiştir. Süperliderlik kuramı ise bu yaklaşıma tamamen karşı çıkmıştır. Süperliderlik kuramı, her insanı kendi kendisinin lideri yapmaktadır. Süperliderlik kuramında “beni izle” anlayışı yoktur. Bu kurama göre herkes kendi kendisinin lideridir. Dolayısıyla süperliderlik, liderliği kişisel bir sorumluluk olarak görmektedir. Süperliderlik, sadece bazı kişilerde bulunması…

Yazar: admin

Etik Liderlik

1 Mart 2015 0

Etik Liderlik: Etiksel liderlik kuramına göre liderin belirli etiksel değer ve ilkelere sahip olması önemli görülmekle birlikte bu etiksel liderliğin gösterilebileceği ortamın da uygun olması gerekir. Ortamın uygunluğu ise daha çok örgüt kültürüyle ilgilidir. Bu bakımdan etik liderlik ile kültürel liderlik arasında yakın bir ilişki görülmektedir.   Etik liderliğin eğitimsel liderlik açısından temel sonuçları: *Etik liderlik,…

Yazar: admin