Ay: Haziran 2016

Eğitimde Finans Kaynakları -3-

19 Haziran 2016 0

Türkiye’de Eğitimin Finansman Kaynakları Türkiye’de eğitim büyük ölçüde kamuca finanse edilmektedir. Her öğretim düzeyinde, görece oranları düşük özel öğretim kurumları bulunmakla birlikte, kamu finansmanı büyük bir ağırlığa sahiptir. Bununla birlikte, ailelerin eğitim harcamalarına katılımı giderek artmaktadır. Yıllar içinde farklılıklar gösterse de, eğitime ayrılan bu önemli düzeyde kamusal kaynaklar, nüfus artışına ko­şut olarak artan eğitim talebine…

Yazar: admin