Ay: Nisan 2016

Türk Milli eğitim Sistemi ve Okullar -5-

23 Nisan 2016 Kapalı

Genel Değerlendirme Ülkemizde eğitim yönetimi biliminin kuramsal temelleri 1970’li yıllardan sonra yeterinde incelenmiştir. Sonuçta iki önemli sonuç ortaya çıkmıştır. Bu sorunlardan ilki, eğitim yönetimi bilimi alanında çalışan bilim adamları, hala eğitim yönetimi biliminin kuramnsal temellerini işletme yönetimine dayandırmaktadır. İkincisi uygulamacı konumunda bulunan okul yöneticileri, eğitim yönetimi alanında yetiştirilmemektedir. Eğitim yönetim bilimi alanında yapılan çalışmaların kamuoyuna…

Yazar: admin

Eğitim ve Okul Yönetimi -18-

17 Nisan 2016 0

Okul Yönetimi ve Çatışma Çatışma ihtiyaçların tatminine engel olan gerginlik halidir. 3 temel yaklaşımı vardır; geleneksel yaklaşım, davranışçı yaklaşım, etkileşimci görüş. Çatışma değişik evrelerden geçerek oluşan süreçtir. İyi yönetilemeyen çatışmalar hem birey hem kurum açısından pahalıya mal olur. İyi yönetildiği vakit bireyler arasında dayanışmayı sağlayabilir. Çatışmaya yol açan nedenler; iş bölümü, görev ve sorumluluklarının karmaşık…

Yazar: admin

Eğitim ve Okul Yönetimi -17-

9 Nisan 2016 0

• Öğretimi Değerlendirmede Uygulanabilecek Yaklaşımlar 1. Öğretim programına bakılarak değerlendirme Hedef davranışlar, konular ve materyaller, öğretme ve öğrenme etkinlikleri, öğrenci başarısının değerlendirilmesinde kullanılacak değer ve anlayışlar. 2. Öğretim stratejisine bakarak değerlendirme 3. Öğretimin ürününe (öğrenciye) bakarak değerlendirme 4. Sonuç belirleme amacıyla yapılan değerlendirme 5. Sorunu belirleme amacıyla yapılan değerlendirme 6. Geliştirme amacıyla yapılan değerlendirme •…

Yazar: admin