Ay: Mayıs 2016

Eğitimde Finans Kaynakları -2-

29 Mayıs 2016 0

Eğitimde Finansman Kaynakları Günümüzde önemli bilgi, bireyler ve toplumlar için bir güçtür ve çok değerlidir. Bu nedenle, bilginin üretimi de son derece önemli bir konudur. Bilginin üre­timi ise, öncelikle eğitim sürecini gerekli kılar. Küresel çağın gereklerinden biri, yerel, ulusal ve uluslar arası alanlarda rekabet eden nitelikli, uzman işgücüne sahip olmaktır. Ülkelerin ekonomilerinin güçlü olması, toplumsal…

Yazar: admin

Eğitimde Finans Kaynakları -1-

13 Mayıs 2016 0

Eğitim Finansmanı Eğitimde finansman konusu, eğitim ekonomisinin temel çalışma konuların­dan biridir. Eğitimin finansmanı söz konusu olduğunda eğitim hizmetlerinin üre­timi ve sunulması için gerekli olan fiziki ve finansman kaynakları anlaşılır. Eğitim yatırımları, personel maaş ve ücretleri, planlama giderleri, hizmetin üretimi için gerekli donanım ve cari giderlerin karşılanması, finansmanla ilgili başlıca konu­lardır . Eğitimin finansmanı, genel anlamda…

Yazar: admin