Ay: Nisan 2015

LİBERALİZM, LİBERAL EKONOMİ ve OSMANLI EĞİTİM SİSTEMİNİN LİBERAL EKONOMİK YAPISI -II-

26 Nisan 2015 0

  LİBERAL EKONOMİ Ekonomik liberalizm,  liberalizmin temellerini atan ilk düşünürlerin, bireylerin mülkiyet hakkı ve devletten bağımsız ekonomik özgürlük kavramlarına dikkat çekmesi üzerine oluşmuş siyasi ideoloji. Ekonomik liberalizm,  kapitalizmin temel bir ögesi olarak kabul edilir . Klasik liberalizm, neo liberalizm,  liberteryelizm ve bazı muhafazakar akımlarla ilişkili bir kavramdır. Liberalizmin fikir babası olan John Locke, mülkiyet hakkının önemini belirtmiş ancak zenginliğin eşitçe…

Yazar: admin

LİBERALİZM, LİBERAL EKONOMİ ve OSMANLI EĞİTİM SİSTEMİNİN LİBERAL EKONOMİK YAPISI -I-

17 Nisan 2015 0

LİBERALİZM, LİBERAL EKONOMİ ve OSMANLI EĞİTİM SİSTEMİNİN LİBERAL EKONOMİK YAPISI    -I- Liberalizm nedir? Genel anlamda liberalizm, bireylerin ifade özgürlüğüne sahip olduğu, din, devlet ve kimi zaman kurumların gücünün sınırlandırıldığı, düşüncenin serbest bir şekilde dolaştığı, özel teşebbüse olanak sağlayan bir serbest piyasa ekonomisinin olduğu, hukukun üstünlüğünü geçerli kılan şeffaf bir devlet modelini ve toplumsal hayat düzenini…

Yazar: admin

Geleceğin Eğitim Lideri..

11 Nisan 2015 0

Geleceğin eğitim liderinin değişimin pasif uygulayıcısı olmaktan kurtulup aktif katılımcılığa geçmesi gerekmektedir. Başka bir ifadeyle geleceğin eğitim lideri, dönüşümü yöneten ve oluşturan kişi olacaktır. Geleceğin eğitim liderinden beklenen önemli rollerden biri, entellektüel sermayeyi yönetmektir. Başka bir ifadeyle insan kaynaklarının geliştirilmesidir. Öğrenen lider, öğrenen okulu oluşturabilen kişidir. Geleceğin okul modeli kuşkusuz öğrenen okul olacaktır. Öğrenen okul…

Yazar: admin

Etkili Okul Liderlerinin Özellikleri

5 Nisan 2015 0

Etkili Okul Liderlerinin Özellikleri *Öğretmen seçiminde ve görevlendirilmesinde daha titizdirler, *Dış müdahalelere karşı okulu korumaya çalışırlar, *Zamanlarını sınıftaki öğretimsel konuların gelişmesine harcarlar, *Öğretmenlere destek olurlar, *Okula kaynak bulmaya çalışırlar, *Çalışma zamanlarını okulu geliştirmeye yönelik konulara ayırırlar. Mehmet Birekul, 2015

Yazar: admin