Ay: Eylül 2021

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

22 Eylül 2021 0

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ BÖLÜM 9                  EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ OLGUSU Dr. Mehmet BİREKUL Özet Çağlar boyunca eğitim, toplumların en ehemmiyetli meselelerinden birini teşkil etmiştir. İnsanların yerleşik hayata geçmesi ve kentleşmenin başlaması ile toplumsal statü, toplumsal kimlik, güç, iktisadi statü gibi pek çok olgunun da ortaya çıktığı görülmüştür. Bu durum ise insanlar arasında eşitlik ve eşitsizlik kavramlarının ortaya…

Yazar: admin

EĞİTİM VE GELECEK

20 Eylül 2021 0

Eğitim; kendini tanımak, kendine güvenmek ve öğrenmeyi öğrenmek olarak tanımlanabilir. Toplumların sağlıklı yarınları oluşturabilmeleri ancak ruhsal, bedensel ve sosyal açıdan yeterli ve iyi yetişmiş beşeri sermaye dediğimiz insan kaynağıyla sağlanabilir. Çocuklarımızın gelişim sürecinde onları olumsuz etkileyebilecek birçok faktör ortaya çıkabilmektedir. Genel anlamda bu olumsuz etkileri en aza indirmenin yolu yine eğitimden geçmektedir. Bireylerin tüm eğitim…

Yazar: admin