STK larda Liderin Başarıya Etkisi

9 Kasım 2014 0 Yazar: admin

STK LARDA Liderin Başarıya Etkisi ve Kurumsallaşma

Küresel ekonomi, küresel düşünüp hızlı yerel çözümler üretebilme becerisine ve iletişim ağına sahip, toplumsal kabulü ve etkinliği yüksek projeleri hayata geçirebilen organik örgütler gerektirmektedir. Küreselleşme ve sonuçları çok boyutlu, karmaşık, iç içe geçmiş ve kaos tipi süreçler ile desentralizasyon geliştirmeyi, beklenmeyene etkili ve süratli cevap verebilmeyi, yani bürokrasiden uzaklaşmayı gerektirir. Bu durumda yaratıcı lider tipi öne çıkmaktadır. Yaratıcı davranışçılık iletişimde, sözel davranışlarda, birim ve alanlarda kamuoyu yaratabilme ve sentezcilik yeteneğini de içermektedir. Oysaki bürokratik örgütlerde karar ve davranış süreçleri öngörülebilir ve planlanabilir. İşler formalize edilmiştir. Denetim, güvenden önce gelir. Bürokratik örgütlerde iletişim ihtiyaca göre sıklıklarla ve nesnel bilgi veya öneri aktarımı için değil, yapılması gerekenin bildirimi için yapılır. Ekipsel-profesyonel, organik veya birleştirici örgüt olarak adlandırılabilecek örgüt tipi, bürokratik örgütün karşıtıdır. Organik örgütün uç tipi ise, kendi kendine öğrenen örgüt tipidir. Bu tip örgütlerin en temel özelliği, başka hücrelerin ürettikleri katalizör veya fermentlere gereksinim duyduğu için bu hücreler için madde üreten ve onların sonuçta kendisi için üretimini sağlayan biyolojik hücreler gibi, yani kendi kendini üreten yapılandıran ve yöneten, ‘kendini referans gösteren’, özellikte olmalarıdır. Örgüt sisteminin elemanları ve bu elemanların birbirleriyle konumsal ilişkileri, öncelikle veya sadece dışa bağımlı olarak, dış baskı ve nedenlerle değişip içte ayrımlaşmaya, yetkinleşmeye ve yeniden yapılanmaya başlamaz, sistem elemanlarının kendi aralarındaki etkileşimleri nedeniyle sürekli kendi kendine yeniden yapılanma ve organize olma yetenekleri vardır. Liderin bu örgütteki görevleri örgüt elemanlarının kendi kendilerini güdülendirecek koşulları sağlamasıdır. Ancak bu örgütlerde, transformasyonel liderlik bir düşe bir vizyona yöneltme ve yönlendirme çabasını, sadece tasarımsal-zihinsel değil, davranışlarla da özendirme liderliğidir, yani kreatif transformasyonel liderliktir. Bu liderler, kendi örgütü dışındakileri de biz olarak algılayan ve içte ve dıştaki kültür ve anlayış farklılıklarını görevdeş(sinerjik) olarak yönetebilen liderlerdir (Edinsel,1997).

 

Mehmet Birekul, 2014

Total Page Visits: 578 - Today Page Visits: 1