Ay: Haziran 2015

Türk Milli Eğitim Sistemi ve Okullar -2-

24 Haziran 2015 0

                                        Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Amaçları Eğitim sisteminin amaçları sistemin politikasına ve işlevine uygun, sistem bütünlüğünü koruyacak, kendi içinde ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde saptanır. Amaçlar Hiyerarşisi Hiyerarjik olarak eğitimin amaçlarını uzak amaçlar, genel amaçlar, okulun amaçları, dersin amaçları, konunun amaçları olarak beş grupta toplamak mümkündür. Kuşkusuz bu amaçların birbiri ile bağıntılı olması gerekir.…

Yazar: admin

Türk Milli Eğitim Sistemi ve Okullar -1-

22 Haziran 2015 0

Türk Milli Eğitim Sistemi ve Okullar: Eğitim Kavramının Tanımı ve Açıklaması: Eğitim bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik davranışları meydana getirme sürecidir. Bu ifadede yer alan kasıt sözcüğü ile eğitimin planlı değişimleri içerdiği, istendik ile toplumun istek ve idealleriyle uygun düşen davranışları, kendi yaşantısı yoluyla ifadesinde ise öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmesini ifade…

Yazar: admin

OSMANLI EĞİTİM SİSTEMİ -4-

11 Haziran 2015 0

Sonuç: Görüldüğü gibi, eğitim hizmetlerinin vakıf sistemiyle finansmanı metodu, eğitim faaliyetlerini devlete yük olmaktan kurtardığı gibi, siyası olaylardan ve iktisadı krizlerden doğrudan etkilenmesini önlemekte; uzun vadeli krizlerin etkisini de en aza indirmektedir. Ancak sisteminin her zaman istikrarlı olarak işlediği de söylenemez. Paranın rayicindeki değişmelerin hızlanmasının vakıfların mali durumlarını olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmazdır. Vakfiyelerde belirtilen miktarların…

Yazar: admin