Ay: Aralık 2015

Eğitim ve Okul Yönetimi -8-

27 Aralık 2015 0

IV. BÖLÜM YÖNETİM SÜREÇLERİ Yönetim süreci belirlenen amaçlara başkaları aracılıyla ulaşma veya başkalarına iş gördürme etkinlilerinin toplamıdır (Efil, 1995). Henry Fayol’a göre yönetim süreçleri şunlardır: Planlama, örgütleme, emir verme, eş güdümleme, kontrol etme. Luther Gullick’e göre eğitim süreçleri planlama, örgütleme, personel alma, yöneltme, koordinasyon, bilgi verme, bütçelemedir. SORUN ÇÖZME Duruma göre var olan veya çıkabilecek…

Yazar: admin

Eğitim ve Okul Yönetimi -7-

13 Aralık 2015 0

Değişik Liderlik Türleri Vizyoner  Liderlik; ufku geniş küresel düşünebilen insanları toplu etkileyebilen kişidir. Kültürel Liderlik; örgütün kültürel yapısını içselleştiren ve diğer kültürlerle kaynaştırabilen kişidir. Süper Liderlik; buna göre herkes kendinin lideridir. Herkes kendi olgunluğuna ve liderliğine ulaşır. Etik (Moral) Liderlik; ahlaki değerlere ön planda sahip çıkan liderlerdir.Kültürel liderlikle ilişkilidir. Transformasyonel Liderlik; örgütsel yapıda köklü dönüşümü…

Yazar: admin