Ay: Ekim 2015

Eğitim ve okul Yönetimi -4-

22 Ekim 2015 0

III.BÖLÜM YÖNETİCİ VE LİDER Belli bir zaman dilimi içerisinde belirli amaçlara ulaşmak için insan, para, hammadde, malzeme, makine vb. üretim araçlarını bir araya getiren; onlar arasında uygun bir bileşim, uyumlaşma ve ahenkleşmeyi sağlayan kişidir (Eren, 1998). Genel itibarla yönetici, sistem içinde ve dışında değişen durumlara göre dengeleri yeniden kuran kişi olarak tanımlanabilir (Açıkalın, 1994). •…

Yazar: admin

Eğitim ve Okul Yönetimi -3-

7 Ekim 2015 0

YÖNETİM MODELLERİ Yapısal Modeller: Taylor ve Weber’in düşünceleriyle özdeşleşir. Amaç merkezli, rasyonel karar mekanizmalarına dayalı süreçlerin olduğu düşünülür. Yönetsel Modeller: Örgütü verimli kılmak için yapıdan daha çok etkin bir yönetimin gerekliliği tercih edilir (Başaran, 1994). Nicel Modeller: Yönetim süreçlerini matematiksel modellere bağlamaya çalışır. Davranışsal Model: Buna göre örgütün en değerli varlığı iş görendir. Durumsal (Öznel)…

Yazar: admin