Ay: Mart 2016

Eğitim ve Okul Yönetimi -16-

27 Mart 2016 0

Okul ve Örgütsel Kültür Örgütsel Kültür ve Önemi 1982 yılından bu yana çok önemsenmektedir. Örgütsel kültür örgüt üyelerinin paylaştıkları duygular, etkinlikler, beklentiler, varsayımlar, inançlar, tutumlar ve değerlerden oluşan bir yapı olarak tanımlanır. Güçlü bir okul kültürünün oluşturulması yöneticinin uzun vadede sağlıklı bir şekilde çalışmasını kolaylaştırır. Örgütsel kültürün boyutları (Çelik, 1997): Örgütün tarihi, değerleri ve inançları,…

Yazar: admin

Eğitim ve Okul yönetimi -15-

17 Mart 2016 0

Başarı Okul Müdürünün Özellikleri Okul müdürlerinin görevleri ve sorumlulukları liderlik, iletişim, takım kurma, sosyalleşme, kalite çemberi oluşturma, program geliştirme, performans değerlendirme, öğretme ve öğrenme süreçleri gibi konulardır (Şişman, 2004). Okul müdürleri; zamanlarını öğrenme konularına ayırır, öğrencilerine derin sevgi ve muhabbet besler, insanlarla ortak hareket eder, okul başarısını en üst düzeyde tutar, görevini bir misyon geliştirme…

Yazar: admin

Eğitim ve Okul Yönetimi -14-

10 Mart 2016 0

EĞİTİM VE OKUL YÖNETİCİLİĞİ UYGULAMA ALANLARI • Okul Yöneticisi Genel Olarak Neler Yapmalı? Okul yöneticisinin temel görevi okuldaki madde ve insan kaynaklarını en verimli biçimde kullanarak okulu amaçlarına uygun yaşatmaktır (Taymaz, 1986). Bir çok otorite okul yöneticisinin öğretmenliği bilmesi gerektiğini söyler okul yöneticisinin vaktini öğrencilerle sınıflarda ve koridorlarda geçirmesi gerektiğini söyler. Etkili bir okul yöneticisi…

Yazar: admin

Eğitim ve Okul Yönetimi -13-

3 Mart 2016 0

OKUL YÖNETİCİSİ • Kimler Okul Yöneticisidir ? Okulda sadece müdür değil müdür yardımcıları, zümre, şube ve bölüm başkanları, koordinatörler okul yöneticileridir. • Okul Yöneticisinin Sahip Olması Gereken Nitelikler Okul yöneticisi eğitimin kuram ve kavramlarını, yeni gelişmeleri, zeka kuramı, duygusal zeka, beyin haritaları, portfolyo gibi sistemleri bilmelidir. Okul yöneticisi sorun çözme karar verme yazma konuşma raporlama…

Yazar: admin