Ay: Haziran 2017

Leadership Roles of School Principals in Private Education Institutions

20 Haziran 2017 Kapalı

Leadership Roles of School Principals in Private Education Institutions Dr. Mehmet Birekul[1] ABSTRACT School administrators feel concerned only with technical issues in the school, which implements various bureaucratic management processes and moving away from an approach that protects the existing ones, in order to manage more effectively the school, which aims to change for the…

Yazar: admin

Özel Öğretim Kurumlarında Okul Müdürlerinin Liderlik Rolleri

20 Haziran 2017 Kapalı

Özel Öğretim Kurumlarında Okul Müdürlerinin Liderlik Rolleri Dr. Mehmet Birekul[1] Özet Okul yöneticileri sadece okullarındaki teknik konularla ilgilenip, çeşitli bürokratik yönetim süreçlerini uygulayan ve mevcut olanı koruyan bir anlayıştan uzaklaşarak, okullarını daha etkili yönetmek amacıyla, okulun başarısı için değişimi hedefleyen ve bunu yaparken de okul toplumundaki bireyleri etkileme yöntemiyle yönlendirmeyi amaçlamaktadırlar. Bunu başarmak için geleneksel…

Yazar: admin

THE ROLE OF SCHOOL ADMINISTRATORS ON THE VALUES EDUCATION

20 Haziran 2017 Kapalı

THE ROLE OF SCHOOL ADMINISTRATORS ON THE VALUES EDUCATION Mehmet Birekul[1]                                                                      ABSTRACT    Values are reinforced by the effect of a life time with the person’s efforts and the enviroment and reflect the human behavior.School administrators have the vital role in values education.As a social individual to continue his life as  a student the the…

Yazar: admin

Eğitim-Öğretimin Kalitesi Öğretmen Kalitesinin Önüne Geçemez !

15 Haziran 2017 Kapalı

  Eğitim-Öğretimin Kalitesi Öğretmen Kalitesinin Önüne Geçemez ! yüzyılda bilgi toplumlarına ait eğitim sistemlerinin hepsinde eğitim kalitesini geliştirme ve hedeflere sürdürülebilir bir ortamda devam edebilme yeteneğini belirleyen ve bu konuda üretkenlik niteliğini ortaya koyan en önemli ve profesyonel unsur sistemi omuzlarında taşıyan öğretmenlerdir. Sistem üzerinde yapılan değişimlerden menfi veya müsbet gelişmelerden toplumun tamamının etkilenmesi kaçınılmazdır.…

Yazar: admin

TEACHERS’ COMPETENCES IN INNOVATION MANAGEMENT

10 Haziran 2017 Kapalı

     Teachers’ Competences in Innovation Management   DR.MEHMET BİREKUL*    ABSTARCT This study aimed to determine the efficacy of teachers in the province has reached the following conclusions on innovation management in Konya. Efficacy beliefs of teachers in the innovation management research results show significant differences by gender. Input management based on the type of…

Yazar: admin

Türk Milli Eğitim Sistemi ve Okullar(7) Eğitimde İletişim-Etki-Koordinasyon-Değerlendirme

1 Haziran 2017 Kapalı

Eğitimde İletişim Eğitim yöneticisinin izleyeceği iletişim stratejisi ve ilkeleri şöyle özetlenebilir: 1.Girişimi başkalarından önce ele almak 2.Çevresindekilerin işbirliğini sağlamak 3.Çevredeki liderleri de çalışmalar katmak 4.Katılanları güdülemek 5.Başarılan işleri ortaya koymak 6.Söylentilere gerçeklerle engel olmak 7.İletişim engellerini bilmek ve değerlendirmek 8.Önemli haberleri tekrarlamak 9.Her iletişim aracından yararlanmak 10.İletişimi aralıksız sürdürmek 11.Destek ve karşıt güçleri tanımak Etki…

Yazar: admin