Kategori: Türk Milli Eğitim Sistemi

Türk Milli Eğitim Sistemi ve Okullar -4-

7 Nisan 2017 4

YÖNETİM Yönetim Kavramının Tanımı ve Açıklaması: Yönetim, “hiyerarşideki bir üstün örgütleyici çalışmaları” olarak tanımlanmaktadır. Kısaca tanımlamak gerekirse yönetim, toplumsal yaşayışın değişik kesimlerinin düzenli çalışmalarını amaçlamakta, ama her şeyden önce, insanların bir başkasının egemenliğini benimsemelerini,kendileri dışındaki bir iradeye boyun eğmelerini içermektedir(Fişek,1979,ss.51-52). Waldo ve diğerleri, “yönetimi, örgüt amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için insan ve madde kaynaklarının, etkili bir şekilde…

Yazar: admin

Türk Milli Eğitim Sistemi ve Okullar -3-

1 Mart 2017 0

Bir Sistem Olarak Örgütün Çözümlenmesi 1)Sistemin amaçları: Bir örgütün toplumca kendine verilen formal ve genel amaçları vardır. Bu amaçlara “açık amaçlar” denir. Bunun yanında örgütlerin informal ve bireysel olan bazı “kapalı amaçları”da vardır. 2)Sistemin stratejik parçaları:Stratejik parçalar örgütün temelidir.Bu stratejik parçalar şunlardır: a)Bireyler: Bir örgütte belirli işleri yapmakla yükümlü bireyler kendi rol,statü ve kişilikleri ile…

Yazar: admin

Türk Milli eğitim Sistemi ve Okullar -2-

1 Şubat 2017 0

Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Amaçları Eğitim sisteminin amaçları sistemin politikasına ve işlevine uygun, sistem bütünlüğünü koruyacak, kendi içinde ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde saptanır. Amaçlar Hiyerarşisi Hiyerarjik olarak eğitimin amaçlarını uzak amaçlar, genel amaçlar, okulun amaçları, dersin amaçları, konunun amaçları olarak beş grupta toplamak mümkündür. Kuşkusuz bu amaçların birbiri ile bağıntılı olması gerekir. Türk…

Yazar: admin

Türk Milli Eğitim Sistemi ve Okullar -1-

8 Ocak 2017 0

Türk Milli Eğitim Sistemi ve Okullar Eğitim Kavramının Tanımı ve Açıklaması: Eğitim bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik davranışları meydana getirme sürecidir. Bu ifadede yer alan kasıt sözcüğü ile eğitimin planlı değişimleri içerdiği, istendik ile toplumun istek ve idealleriyle uygun düşen davranışları, kendi yaşantısı yoluyla ifadesinde ise öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmesini ifade…

Yazar: admin

Türk Milli eğitim Sistemi ve Okullar -5-

23 Nisan 2016 Kapalı

Genel Değerlendirme Ülkemizde eğitim yönetimi biliminin kuramsal temelleri 1970’li yıllardan sonra yeterinde incelenmiştir. Sonuçta iki önemli sonuç ortaya çıkmıştır. Bu sorunlardan ilki, eğitim yönetimi bilimi alanında çalışan bilim adamları, hala eğitim yönetimi biliminin kuramnsal temellerini işletme yönetimine dayandırmaktadır. İkincisi uygulamacı konumunda bulunan okul yöneticileri, eğitim yönetimi alanında yetiştirilmemektedir. Eğitim yönetim bilimi alanında yapılan çalışmaların kamuoyuna…

Yazar: admin