Ay: Ekim 2018

Okul Müdürlerinin Ders Denetimi

9 Ekim 2018 Kapalı

OKUL MÜDÜRLERİNİN DERS DENETİMİ Dr.Mehmet BİREKUL Giriş Eğitim, bilgi çağının özellikleri doğrultusunda gereken yeterliklere sahip bireylerin yetiştirilmesinde de önemli bir role sahiptir (Memduhoğlu, 2012: 135). Bilgi çağı ile birlikte bilginin üretiminde ve teknolojide değişmeler meydana gelmektedir. Bu durum bireylerde ve örgütlerde sürekli bir değişim ihtiyacı doğurmaktadır. Bu yoğun değişim ortamı diğer örgütler gibi eğitim örgütlerini…

Yazar: admin