Ay: Şubat 2016

Eğitim ve Okul Yönetimi -12-

25 Şubat 2016 0

EĞİTİM VE OKUL YÖNETİMİNİN SÜREÇLERİ Eğitim ve okul yönetimi çerçevesinde yapılan süreçler yönetimsel ve işlevsel süreçler olmak üzere iki grupta toplanabilir (Kaya, 1993). Yönetimsel süreçler : Sorun çözme,karar verme, planlama, örgütleme ve iletişimdir. İşlevsel süreçler : Öğrenci işleri, personel işleri öğretim işleri eğitim işleri okul işleridir. Değerlendirme okul yönetimine ışık tutabilecek görev alanları ‘’kritik görev…

Yazar: admin

Eğitim ve Okul Yönetimi -11-

6 Şubat 2016 0

EĞİTİM VE OKUL YÖNETİMİ KURAMSAL ÇERÇEVE  EĞİTİM YÖNETİMİ Eğitim yönetimi mevcut kaynakları en etkili şekilde kullanarak önceden belirlenen temel amaçlara ulaşmak için yapılan etkinliktir. Eğitim yönetimi daha çok sistemle ilgilenen bir alandır. Bu çerçeve de eğitim yönetim dendiğinde akla Milli Eğitim Bakanlığı, milli eğitim müdürlükleri, halk eğitim müdürlükleri, ilçe eğitim müdürlükleri gibi birimler akla gelir…

Yazar: admin