Ay: Temmuz 2016

Eğitimde Finans Kaynakları -5-

23 Temmuz 2016 0

SONUÇ Günlük hayatımızda çok sık kullandığımız eğitim kavramını fiziki, fikri ve ahlaki yeteneklerin geliştirilmesi işlemi olarak tanımlayabiliriz. Eğitim kavramı, sosyal ve kültürel hayatta çok önemli bir yer aldığı gibi ekonomik açıdan da önemli bir yere sahiptir. Eğitim hizmetinin genel ekonomi içindeki yeri incelendiğinde eğitim ekonomisi gibi önemli bir alanın ortaya çıktığı görülmektedir. Eğitim harcamaları, uluslararası…

Yazar: admin

Eğitimde Finans Kaynakları -4-

13 Temmuz 2016 0

Eğitimin finansmanında çeşitli kaynaklardan yararlanılmaktadır. Bunlardan belli başlı olanları, vergiler, harçlar, gönüllü katkı ve bağışlardır (Gümüş ve Şişman, 2012: 78): -Vergiler: Vergi, devletin egemenlik hakkına dayanarak, kamu hizmetlerinin finans­manı için birey ve kurumlardan kanunla cebren aldığı karşılıksız para tutarları olarak tanımlanır. Eğitim hizmeti, yukarıda belirtildiği üzere bir kamu hizmeti olarak kabul edilmekte ve finansmanı için…

Yazar: admin