Ay: Ağustos 2015

Okul Yönetiminde Yaşanan Etik Problemler ve Çözüm ÖNERİLERİ

28 Ağustos 2015 1

              Okul Yönetiminde Yaşanan Etik Problemler ve Çözüm ÖNERİLERİ GİRİŞ Etik kelimesi köken olarak eski Yunan’a kadar gider. Ahlak, ahlakla ilgili demektir ama aralarında farklar vardır.  Halkın kendi kendine oluşturduğu hiç bir yazılı metine dayanmayan kanunlara ETIK Kanunları denir.  Eski bir kavram olan ve “neyin doğru neyin yanlış olduğunu” anlatan ifadeler yerine günümüzde etik…

Yazar: admin

Okul -Çevre İlişkileri

18 Ağustos 2015 0

Okul – Çevre İlişkileri; Bir okulun çevresini, okulu etkileyen varlıkların, olay ve olguların, düşüncelerin tümü oluşturur. Okullar Toplumsal Açık Sistemlerdir. Okullara bu niteliğini veren en önemli öğe ise okulun girdisini içinde yaşadığı ve amaçlarını gerçekleştirmek üzere kurulduğu toplumdan alması ve işledikten sonra yine topluma çıktı olarak sunmasıdır. Okullar toplumdan ayrı düşünülemez. Okul-Çevre ilişkilerinin temel boyutları…

Yazar: admin

Türk Milli Eğitim Sistemi ve Okullar -7-

8 Ağustos 2015 0

PERSONEL HİZMETLERİ Personel hizmetleri yeter sayıda ve gerekli yeteneğe sahip elemanın alınması, hizmet içinde bunların yetiştirilmesi, personelden hizmet sırasında en iyi biçimde yararlanmayı hedef tutmaktır. Bu bölümde ,1-İlkeler ve memur olma koşulları 2- Atama, nakil ve işe başlama 3-  Adaylık 4-Özlük hakları 5- Memurun ödev ve sorumlulukları 6-Memurlar için konulan yasak ve sınırlamalar 7- sağlık…

Yazar: admin