Ay: Nisan 2017

Türk Milli Eğitim Sistemi ve Okullar -4-

7 Nisan 2017 4

YÖNETİM Yönetim Kavramının Tanımı ve Açıklaması: Yönetim, “hiyerarşideki bir üstün örgütleyici çalışmaları” olarak tanımlanmaktadır. Kısaca tanımlamak gerekirse yönetim, toplumsal yaşayışın değişik kesimlerinin düzenli çalışmalarını amaçlamakta, ama her şeyden önce, insanların bir başkasının egemenliğini benimsemelerini,kendileri dışındaki bir iradeye boyun eğmelerini içermektedir(Fişek,1979,ss.51-52). Waldo ve diğerleri, “yönetimi, örgüt amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için insan ve madde kaynaklarının, etkili bir şekilde…

Yazar: admin