Kategori: Güncel 2017

PİSA 2015 UYGULAMASINDA İLK ÇEYREKTE BULUNAN BAZI ÜLKELERİN MATEMATİK, BİLİM VE ANADİL ÖĞRETİM PROGRAMLARI HEDEFLERİ VE İNCELENMESİ

26 Mayıs 2018 Kapalı

1.GİRİŞ ” PISA araştırmasında, temel alanlarla birlikte uygulanan bağlamsal anketlerle öğrencilerin motivasyonları, kendileri hakkındaki görüşleri, öğrenme süreçlerine yönelik psikolojik özellikleri, okul ortamları ve aileleri ile ilgili veriler toplanmaktadır. Bu veriler, bilişsel alanda elde edilen verilerin yorumlanmasında kullanılmaktadır. Anketler, PISA’nın önemli bir parçasıdır ve test sonuçlarının geliştirilmesini sağlayan değerli bilgiler sunar.” (Pisa 2015 Ulusal Ön Rapor)…

Yazar: admin

AK PARTİ 2002-2016 EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ

1 Aralık 2017 Kapalı

AK PARTİ 2002-2016 EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Temel Göstergeler AK Parti dönemi temel eğitim göstergelerinde ilk olarak okul öncesi eğitim okullaşma oranları incelenmiştir. AK Parti’nin seçim beyannamesinde okul öncesi eğitimde, erişim imkânına sahip olmayan ailelerin çocuklarının okul öncesi eğitim almasını destekleyecek teşvikler oluşturulacağı, okul öncesi eğitimi yaygınlaştırma yoluyla eğitimde fırsat eşitliğini artıracak ve her bir çocuğun zihinsel…

Yazar: admin

OKUL YÖNETİMİNDE İNSAN İLİŞKİLERİ

8 Ekim 2017 Kapalı

 Grup davranışı- Güdüleme(motivasyon)-Değişme-Çatışma-Katılma-Moral İnsan ilişkileri bir örgütteki insanları birleştirip ahenkleştirerek, çalışma durumuna sokmayı amaç edinen bir yönetim eylemidir. Böylece, o insanların hem işbirliği ve verimi artar, hem de sosyal, ekonomik ve psikolojik ihtiyaçları karşılanmış olur. İnsan ilişkileri kavram ve eylemi, üretici yararlarını birleştirmeyi hedef tutar ve örgüt amaçlarının en verimli biçimde gerçekleşmesine katkıda bulunur. İnsan…

Yazar: admin

OKUL ve EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR MODEL ÖNERİSİ

18 Eylül 2017 Kapalı

OKUL ve EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR MODEL ÖNERİSİ Son yıllarda artan yönetici yetiştirme ihtiyacına, okullaşma ve öğrenci sayısı ve kamu kaynaklarında verim etkeninin ağırlık kazanması, eğitim yöneticilerinin bu makam ve göreve daha iyi hazırlanmalarını da zorunlu kılmıştır. Okul ve eğitim yöneticilerinin yalnız alışılagelmiş ve statik değil, dinamik boyutunda da etkili bilgili ve becerili olmaları…

Yazar: admin

OKUL YÖNETİMİ, HUKUK ve POLİTİKA

3 Ağustos 2017 Kapalı

OKUL YÖNETİMİ, HUKUK ve POLİTİKA Okul yönetimi ve hukuk: Yönetim ile hukuk, bir bütünün birbirini tamamlayan iki boyutudur. İkisi arasında çok yakın bir ilişki vardır. Hukuk: Toplumdaki her türlü karşılıklı ilişkileri düzenleyen ve devletçe uygulanan maddi yaptırımlarla geçerliliği sağlanan sosyal davranış kurallarının tümüdür. Bu tanım aşağıdaki öğeleri kapsamaktadır: Hukuk bir kurallar bütünüdür. Bu kurallar sosyal…

Yazar: admin

Özel Öğretim Kurumlarında Okul Müdürlerinin Liderlik Rolleri

20 Haziran 2017 Kapalı

Özel Öğretim Kurumlarında Okul Müdürlerinin Liderlik Rolleri Dr. Mehmet Birekul[1] Özet Okul yöneticileri sadece okullarındaki teknik konularla ilgilenip, çeşitli bürokratik yönetim süreçlerini uygulayan ve mevcut olanı koruyan bir anlayıştan uzaklaşarak, okullarını daha etkili yönetmek amacıyla, okulun başarısı için değişimi hedefleyen ve bunu yaparken de okul toplumundaki bireyleri etkileme yöntemiyle yönlendirmeyi amaçlamaktadırlar. Bunu başarmak için geleneksel…

Yazar: admin

Eğitim-Öğretimin Kalitesi Öğretmen Kalitesinin Önüne Geçemez !

15 Haziran 2017 Kapalı

  Eğitim-Öğretimin Kalitesi Öğretmen Kalitesinin Önüne Geçemez ! yüzyılda bilgi toplumlarına ait eğitim sistemlerinin hepsinde eğitim kalitesini geliştirme ve hedeflere sürdürülebilir bir ortamda devam edebilme yeteneğini belirleyen ve bu konuda üretkenlik niteliğini ortaya koyan en önemli ve profesyonel unsur sistemi omuzlarında taşıyan öğretmenlerdir. Sistem üzerinde yapılan değişimlerden menfi veya müsbet gelişmelerden toplumun tamamının etkilenmesi kaçınılmazdır.…

Yazar: admin

Türk Milli Eğitim Sistemi ve Okullar(7) Eğitimde İletişim-Etki-Koordinasyon-Değerlendirme

1 Haziran 2017 Kapalı

Eğitimde İletişim Eğitim yöneticisinin izleyeceği iletişim stratejisi ve ilkeleri şöyle özetlenebilir: 1.Girişimi başkalarından önce ele almak 2.Çevresindekilerin işbirliğini sağlamak 3.Çevredeki liderleri de çalışmalar katmak 4.Katılanları güdülemek 5.Başarılan işleri ortaya koymak 6.Söylentilere gerçeklerle engel olmak 7.İletişim engellerini bilmek ve değerlendirmek 8.Önemli haberleri tekrarlamak 9.Her iletişim aracından yararlanmak 10.İletişimi aralıksız sürdürmek 11.Destek ve karşıt güçleri tanımak Etki…

Yazar: admin