Kategori: 2018 Yazılarım

Dunn&Dunn

26 Kasım 2018 Kapalı

Prof Dr Rita Dunn Diyor ki;   Öğrenme stilleri kavramı ilk defa Amerika’da Prof. Dr. Rita Dunn tarafından 1960’lı yıllarda ortaya atıldı. Öğrenme stilleri, herkesin en iyi öğrendiği yolu bulup o yolu açmak ve o yolda ilerlemesini sağlamak için kullandığı yöntemlerin bütünü olarak tanımlanabilir. Öğrenme stilleri ile olarak şu anda 300 üniversitede yapılan 800’ü aşkın…

Yazar: admin

Okul Müdürlerinin Ders Denetimi

9 Ekim 2018 Kapalı

OKUL MÜDÜRLERİNİN DERS DENETİMİ Dr.Mehmet BİREKUL Giriş Eğitim, bilgi çağının özellikleri doğrultusunda gereken yeterliklere sahip bireylerin yetiştirilmesinde de önemli bir role sahiptir (Memduhoğlu, 2012: 135). Bilgi çağı ile birlikte bilginin üretiminde ve teknolojide değişmeler meydana gelmektedir. Bu durum bireylerde ve örgütlerde sürekli bir değişim ihtiyacı doğurmaktadır. Bu yoğun değişim ortamı diğer örgütler gibi eğitim örgütlerini…

Yazar: admin

Eğitimde Fırsat Eşitliği Olgusu

28 Temmuz 2018 Kapalı

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ OLGUSU   Dr. Mehmet BİREKUL   Özet Çağlar boyunca eğitim, toplumların en ehemmiyetli meselelerinden birini teşkil etmiştir. İnsanların yerleşik hayata geçmesi ve kentleşmenin başlaması ile toplumsal statü, toplumsal kimlik, güç, iktisadi statü gibi pek çok olgunun da ortaya çıktığı görülmüştür. Bu durum ise insanlar arasında eşitlik ve eşitsizlik kavramlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır.…

Yazar: admin

SENİ UNUTMADIM ÖĞRETMENİM

5 Haziran 2018 Kapalı

SENİ UNUTMADIM ÖĞRETMENİM Öğretmenlik mesleğinin önemi tüm toplumlarca kabul edilmektedir. Bu önemseyişin oluşmasında sosyal, ekonomik, kültürel ve hatta teolojik temeller bulunmaktadır. İlk çağlardan beri insanoğlu kendisine bir şeyler öğreterek öncelikle yaşamlarının idamesini kolaylaştıran ve sonraları ise aydınlanmasında ve evreni anlama ve algılama çabasına destek olanlara karşı bir teveccüh ve saygı beslemiştir. İnsanoğlunun bilme, öğrenme ihtiyacı…

Yazar: admin

TEACHER STRATEGY PAPER 2017-2023 / Öğretmen Strateji Belgesi

30 Mayıs 2018 Kapalı

Öğretmen Strateji Belgesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanarak Kalkınma Bakanlığınca onaylanan ve Yüksek Planlama Kurulunca kabul edilen Öğretmen Strateji Belgesi, 9 Haziran 2017 tarih ve 30091 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Öğretmen Strateji Belgesinin İngilizce çevirisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. [embeddoc url=”http://www.mbirekul.com/wp-content/uploads/2018/05/25170118_Teacher_Strategy_Paper_2017-2023.pdf” download=”all”]

Yazar: admin