Ay: Ağustos 2021

EĞİTİMDE DEĞERLER

21 Ağustos 2021 0

Türkiye’de ve Dünya’da çocuğun “yardımlaşma, dayanışma, hoşgörü, misafirperverlik, vatanseverlik, doğruluk, iyilik, temizlik, çalışkanlık, dürüstlük, sevgi, saygı, duyarlı olma, paylaşımcı olma” değerlerinin gelişimini desteklemek için öğrenme ve öğretim süreçlerinin bütüncül olarak planlanması ve farklı etkinliklere yer verilmesi gerekmektedir. Değerler eğitimi, küçük yaşta anne ve babaların çocuklarına örnek olması ve yeri geldikçe anlatarak değerleri aktarmasıyla başlar ve…

Yazar: admin

KARA KITA GÖNÜL COĞRAFYAMIZ VE BEYAZ ADAM

20 Ağustos 2021 0

Bir bölümü uzun yıllar egemenliğimiz altında kalan ve yaklaşık 100 yıl önce veda ettiğimiz;  sadece insanların rengi için değil, aynı zamanda çok değerli petrol ve maden yataklarıyla, olimpiyat bayrağında dahi siyah halka ile simgelenen kara kıta Afrika gönlümüzün diğer bir parçası… Her seferinde içimizde derin yaralar açan, her biri birbirinden farklı hikayelerle, yarına dair bir…

Yazar: admin

TÜRKİYE’DE ARZU EDİLEN YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ

20 Ağustos 2021 0

Türk eğitim sistemimizde yer alan eğitim yönetim yapılanması ve eğitim liderliği ile ilgili uzmanlaşmış, akademik çalışmalarımızı yapan insanlar vardır. Bu konuda gelişmiş ülkelerin eğitim stratejilerinden modelleme yaparak etkin şekilde faydalanmak yerine usta-kalfa-çırak ilişkisi veya bir takım ideolojik-siyasi yaptırımlar sonucu atanarak görev yapan okul yöneticilerinin halen görevde olması ülke adına büyük bir problemdir. Kısacası Türk eğitim…

Yazar: admin

EĞİTİMİN TEMELİ “AİLE”

20 Ağustos 2021 0

EĞİTİMİN TEMELİ AİLE ‘’Hedefiniz bir yıllık ise buğday ekin, hedefiniz on yıllık ise ağaç ekin, eğer hedefiniz yüz yıllık ise insan yetiştirin.’’ (Konfüçyüs) İnsanın yetişmesinin temeli olan aile, hiç kuşkusuz eğitimin ilk ve en önemli adımıdır. İnsanlar her ne kadar sosyal çevresiyle olan ilişkileri neticesinde olgunlaşmayı sağlıyor olsa da, yapısının temelleri mutlaka aile ortamında aldığı…

Yazar: admin

ÇARELER ÇARESİZLİKTEN DOĞAR

20 Ağustos 2021 0

Binlerce yıllık geçmişimizde ilim ve irfanla sanat, estetik, spor, savunma, astronomi, tıp, matematik, müzik, biyoloji, kimya, fizik, coğrafya, tarih ve diğer tüm bilim alanlarında var olmamızın yegane sebebi diri ve hareket halinde çalışma esasi ile sürekli ileriyi düşünmektir. Son yüzyıla gelinceye kadar küresel ilişkiler içerisinde kendimizi tüm cihana kabul ettirmişken; son asırda tüm kabiliyetini yitirmiş,…

Yazar: admin

BU SİSTEMLE NEREYE GİDİYORUZ?

20 Ağustos 2021 0

Bizim titri yüksek akademisyenlere, gazetecilere, salt entelektüel akımlar oluşturan aydınlara her ne kadar ihtiyacımız olsa da asıl olan bizim öncülere ve rehber kuşaklara olan ihtiyacımızdır. Bu çağda yaşayan ancak bu çağı yaşamayıp bizlerin önünü, ufkunu, vizyonunu açacak; bizleri gelecek çağlara taşıyacak gerçek alim, arif, hakim ilim erbabı ve eğitim liderlerine ihtiyacımız var. Bu şekildeki insanlar…

Yazar: admin

LİTERATÜRE YENİ BİR KAVRAM ‘’EĞİTİM MÜHENDİSLİĞİ’’

20 Ağustos 2021 0

Mühendislik, bilim ile teknoloji arasında bir köprü niteliğinde olan bir disiplindir. İnsanlığın gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Genel olarak mühendislik, problemleri çözebilmek için gerekli olan bilim ve matematiğin uygulanmasıdır diyebiliriz. Mühendisler, bir şeylerin nasıl çalıştığını anlar ve bilimsel keşiflerin pratik hayatta kullanımı için yöntemler bulur. Bilim adamları ve mucitler genellikle insanlığın yaşam koşullarını iyileştiren yenilikler…

Yazar: admin

SORUN BİZDE Mİ YOKSA BİZDEN DOĞANLARDA MI?

20 Ağustos 2021 0

Genç ve dinamik bir nesil geliyor… Hepsi bizim çocuklarımız. Nasıl yetiştiriliyorlar, neler katıyorlar hayatlarına; yaşamanın adını, tadını, ne için yaratıldığını ve yaratıldıklarını düşünüyorlar mı; hangi şartlarda, ne, ne kadar öğretiliyor kendilerine?  Hayattan kopmuş, bireyselleşme algıları altında bencilliğe doğru sürüklenen, serseri ruhlu, sünepe, bohem, hiçbir tasası ve beklentisi olmadan hayatını idame ettiren, geçmişine değer vermeyen ve…

Yazar: admin