OKUL ve EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN  BİR MODEL ÖNERİSİ

OKUL ve EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR MODEL ÖNERİSİ

18 Eylül 2017 Kapalı Yazar: admin

OKUL ve EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN

BİR MODEL ÖNERİSİ

Son yıllarda artan yönetici yetiştirme ihtiyacına, okullaşma ve öğrenci sayısı ve kamu kaynaklarında verim etkeninin ağırlık kazanması, eğitim yöneticilerinin bu makam ve göreve daha iyi hazırlanmalarını da zorunlu kılmıştır. Okul ve eğitim yöneticilerinin yalnız alışılagelmiş ve statik değil, dinamik boyutunda da etkili bilgili ve becerili olmaları aranmaya başlamıştır.

Yapılan araştırmalarda yöneticilerin çoğunun işbaşında eskidiği, bunların yetiştirilmesinde akademik düzeyde öncelik verilmesi gerektiği belirtilmekte; ancak aşırı derecede kitaba bağlılığında yönetim gerçeğini dışlaması gerçeğine değinilerek, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarının uygulanması sırasında, yöneticilerin tecrübelerine önem verilmesi yerinde olacağı vurgulanmaktadır. Buna göre eğitim yöneticilerinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarının gözden geçirilmesi ve çağın şartlarına uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Bugün üniversitelerin eğitim fakültelerinde “Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetim” dersi okutulsa da buna dayalı okul yönetici yetiştirildiği söylenemez. Bu uygulamanın temeli 1926 Maarif Teşkilatı kanununda “meslekte asıl olan muallimliktir” hükmüne dayandırılmaktadır. Yöneticiler öğretmenler arasından seçilmekte ve ikinci bir görev olarak üzerinde bulunmakta, gerektiğinde yeniden öğretmenliğe dönebilmektedirler. Yöneticiliğin meslek olarak ülkemizde yasallaşamaması bir tür engeldir ve yönetici eğitimleri bir Palyatif(geçici) öneri ve uygulamalar yapılabilir. Okul ve eğitim yöneticisi yetiştirilmesi konusunda eğitim bilimleri öğretim üyeleri sayıca ve nitelik olarak yetiştirilmeleri ve sayıca yeterli fakülteler bu işlevi yerine getirmek üzere görevlendirilebilirler.

Lisans eğitimini tamamlayan yönetici adayları 1 yıllık stajın ardından müdür yardımcılığı kadrolarına atanmaları ve okul yöneticiliğine atanacaklarda en az 3 yıl başarılı müdür yardımcılığı ve ardından Meb’in yaptığı sınavda başarılı olma şartı aranmalıdır. Yönetici eğitiminde derinlik aşaması, uzmanlık öğrenimini ifade etmektedir. Yüksek Lisasns programlarında uzmanlık verilmektedir. Okul yöneticilerinin yüksek lisans programlarına kabulü kıdem ve sınav ölçütüne göre alınmalıdır. Yüksek lisans yaptığı sırada görevli izinli sayılmak suretiyle izin vermelidir. Bu uygulama yöneticiliği daha cazip hale getirecektir.

Eğitim yönetiminin meslekleştiği ülkelerdeki araştırmalar, okul yöneticilerinin atamalarında sadece lisans değil, yüksek lisans derecesi de arandığını göstermektedir.

Dr.Mehmet Birekul, 2017

Total Page Visits: 1110 - Today Page Visits: 1