Türk Milli eğitim Sistemi ve Okullar -5-

23 Nisan 2016 Kapalı Yazar: admin

Genel Değerlendirme

Ülkemizde eğitim yönetimi biliminin kuramsal temelleri 1970’li yıllardan sonra yeterinde incelenmiştir. Sonuçta iki önemli sonuç ortaya çıkmıştır. Bu sorunlardan ilki, eğitim yönetimi bilimi alanında çalışan bilim adamları, hala eğitim yönetimi biliminin kuramnsal temellerini işletme yönetimine dayandırmaktadır. İkincisi uygulamacı konumunda bulunan okul yöneticileri, eğitim yönetimi alanında yetiştirilmemektedir.

Eğitim yönetim bilimi alanında yapılan çalışmaların kamuoyuna ve bilim dünyasına tanıtımında bazı aksamalar yaşanmaktadır. Bunların başında alandaki gelişmeleri ilgililere aktaracak yayın araçlarının sayısının azlığı gelmektedir. Üniversitelerin bu yöndeki çalışma ve çabaları, mali olanaksızlıklar nedeniyle sığ ve kısır kalmaktadır. Bazı bilimsel dergiler, yazarların maddi katkılarıyla ayakta kalabilmektedir. Bu uygulama, ülke adına, bilim adına, akademisyen adına üzücü ve aynı zamanda özendirmeyi ortadan kaldıran ve morali bozup, verimi düşüren bir durumdur.

 

Kamu Yönetimi

Geniş anlamda kamu yönetimi, düzenli topluluklarda kamu gücünün örgütlenişini ve işleyişini içerir. Günlük dilde ise kamu yönetimi ile federal, fdr ve yerel yönetimlerin yürütme organları, kongrece ve fdr devletlerin yasama meclislerinde kurulan bağımsız kurul ve komisyonlar, iktisadi kamu kuruluşları ve diğer bazı uzmanlık kurumları kastedilir. Kamu yönetimi, toplumdaki bireylerin insanca yaşayabilmelerini ve kanunun gereksinimlerini karşılamak amacını güder.

Eğitim Yönetimi

Eğitim yönetimini öteki yönetimlerden ayıran özellikler eğitim özelliğinden doğmaktadır. Eğitimin olduğu gibi eğitim yönetiminin de en önemli konusu insandır. Eğitim yönetimi, insan ve insanların oluşturduğu toplumu her yönden geliştirip, zenginleştirmeyi amaçlar.

Okul Yönetimi

Okul yönetimin görevi, okuldaki tüm insan ve madde kaynaklarını en verimli biçimde kullanarak, okulu amaçlarına uygun olarak yaşatmaktır.

Dr. Mehmet Birekul, 2017

Total Page Visits: 1244 - Today Page Visits: 3