Türk Milli Eğitim Sistemi ve Okullar -1-

8 Ocak 2017 0 Yazar: admin

Türk Milli Eğitim Sistemi ve Okullar

Eğitim Kavramının Tanımı ve Açıklaması:

Eğitim bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik davranışları meydana getirme sürecidir. Bu ifadede yer alan kasıt sözcüğü ile eğitimin planlı değişimleri içerdiği, istendik ile toplumun istek ve idealleriyle uygun düşen davranışları, kendi yaşantısı yoluyla ifadesinde ise öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmesini ifade etmektedir.

Sistem Kavram ve Kuramının Açıklanması:

Sistem karşılıklı etkileşim içinde olan unsurların belirlenen amaçları gerçekleştirmek, bir bütün meydana getirecek şekilde organize edilmesidir.  Sistem; açık, yarı açık ve kapalı olmak üzere sınıflandırılır.

Bir açık sistemin beş ögesi vardır.

  1. Girdiler, (İnput); Sistemin yaşamasını sağlar.
  2. Girdileri sistem içinde işleyen alt sistemler
  3. Çıktı;İşlenen girdilerden elde edilen ürünler
  4. Dönütler; Sistemin işlemesini ve çıktıların değerlendirmesine yarayan geri bildirimlerdir.
  5. Sistemin içinde yaşadığı çevre

Sistem kavramı temelde fizik ve biyoloji kavramlarından geldiğinden yukarıdaki ögeler insan vücudu üzerinde de gösterilebilir. Çünkü sistemler birbirine benzer. Sistemin ögelerini incelediğimizde,

  1. Girdiler; bütün sistemlerin girdisi işlenmiş yada yarı işlenmiş maddelerdir.
  2. Alt Sistemler; Sistemin alt sistemleri, girdilerin hedefler doğrultusunda işlendiği yerdir.
  3. Çıktılar;Sistemin işlenecek ürünü işleyerek elde ettiği ürüne denir.
  4. Dönütler;İşlenen üründeki kusurları bildiren dönütlerdir.
  5. Çevre; Sistemin içinde yaşadığı ortamdır.

Yarı Açık Sistemler

Bu sistemler girdiler, işlemler, çıktılar ve çevreden oluşur. Sistemin dönütü yoktur. Bu sistemin geri bildirimi olmadığı için sistem sağlıksız bir şekilde büyüyecek, yada küçülecektir. Bu durumda sistem ortadan kalkacaktır.

KAPALI SİSTEMLER

Bu sistemlerin ya yeterli girdisi, yada yeterli çıktısı yoktur. Girdi yada çıktının birinin bulunmaması sonucunda kapalı sistemlerde dönütte bulunmaz. Bu nedenle kapalı sistemlerde farklılaşma, sağlıklı büyüme gelişme ve iş bölümü yoktur. Aksine sistemde dengesizlik vardır.

Süreç ve Alt Sistemler

Her sistem alt sistemlerden oluşur. Bunların amaçları ve görevleri sisteminkinden farklılık gösterir. Alt sistemlerdeki bozukluğun sistemi etkileme derecesi sistemden sisteme farklılık gösterir.

Sistem Alt Sistemleri

Bir sistemin yani örgütün sistemleri temel ve destek alt sistemleri olmak üzere ikiye ayrılır. Bu alt sistemlerin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi sistemin görevini tam olarak yerine getirmesini sağlar.

Eğitim Sistemi

Bir toplumsal kurum olan Eğitimin yarattığı toplumsal birime eğitim sistemi denir. Her örgüt gibi eğitim örgütü de roller sistemidir.

Her toplumun kendine özgü eğitim sistemi vardır. Bu sistem o toplumun kültürel sosyal ekonomik özelliklerine ve değerlerine göre kurulur biçimlenir ve gelişir.

devam edecek…

Dr.Mehmet Birekul, 2017

Total Page Visits: 285 - Today Page Visits: 1