Eğitim ve Okul Yönetimi -17-

9 Nisan 2016 0 Yazar: admin

• Öğretimi Değerlendirmede Uygulanabilecek Yaklaşımlar
1. Öğretim programına bakılarak değerlendirme
Hedef davranışlar, konular ve materyaller, öğretme ve öğrenme etkinlikleri, öğrenci başarısının değerlendirilmesinde kullanılacak değer ve anlayışlar.
2. Öğretim stratejisine bakarak değerlendirme
3. Öğretimin ürününe (öğrenciye) bakarak değerlendirme
4. Sonuç belirleme amacıyla yapılan değerlendirme
5. Sorunu belirleme amacıyla yapılan değerlendirme
6. Geliştirme amacıyla yapılan değerlendirme
• Performans Alanları
Okul çevresiyle paylaşım ve etkileşim halinde olmalı, insanlara değer vermeli, teknolojiyi kullanabilmeli, öğrencinin gelişimi göz önünde bulundurulmalı, diğer örgütlerle iş birliği içerisinde olmalı, değerlere sahip olmalıdır.
• Öğretmen Performansını Değerlendirme
Yönetici öğretmenleri öğretim ve öğrenmenin kalitesinin kontrolü, öğretmenin mesleki özendirici olunmalıdır. Yönetici öğretmenlerine rehber olur onların gelişmesini hedefler.
• Okul-Çevre İlişkileri
Okul yöneticisi okul ve çevre arasında bir köprü kurabilmeli ve bu köprüyü daima açık tutmalı (Bursalıoğlu, 1994). Okul çevre kalkınmasına katkı sağlanmalı, çevrenin okulu tanıması ve okula yardım etmesi sağlanmalı, okul ile ilgili bilgiler çevreye iletilmeli, yönetici çevrede bulunan kurumlarla ilişkilerini sıcak tutmalı ve onların liderliğini yapabilmelidir.

• Okul Aile İlişkilerinin Yönetimi
Eğitim açısından okul ile aile arasında sağlam bir ilişki kurulmalıdır. Okul aile ile entegre olmalı. Asla görevler ve sorumluluklar gözden kaçırılmamalı. Okul aile ilişkilerinin gelişmesiyle eğitim öğretim zenginleşir, etkinlik artar, sağlam temeller oluşturulur, engeller ortadan kalkar. Buna göre okul aile ilişkisini geliştirmek için bu anlayışın tanıtılması, eğitim öğretimin yapılandırılması, iletişim koordinasyon ortak etkinlikler, sosyal ve kültürel faaliyetler yapılmalıdır. Bu konuda aile resmi rol, evde ki öğretmen rolü ve okul programlarını destekleme rollerini sorumluluğunu taşır.
• Okul-Üniversite-Fakülte İlişkilerinin Yönetimi
Okullarla üniversiteler arasında en önemli sorunlardan biri kopukluktur. Okullar üniversiteye kapalı durumdadırlar, üniversiteler ise sorun çözmede hep teorik kaldılar. Ancak 1998 yılından sonra öğretmenlerin okullarda staj yapabilmesine imkan sağlandığı görülmektedir ve bu yolla okulla ile üniversiteler arasındaki iletişim artırılmıştır.
• Eğitim ve Öğretim Programlarının Yönetimi
Okul yönetmek demek eğitim programını yönetmek demektir (Başaran, 1994). Genel programlar, eğitsel kol, kutlama, etkinlikleri araç gereç kullanımı, ders programları bunları kapsar. Eğitim programının yönetilmesi uzmanlık gerektiren bir iştir. Okullarda program geliştirme sürecinde; ulaşılacak amaçlar, izlenecek yol, içerik ve etkinlik deneyimleri gibi başlıklardan faydalanılır.
• Ölçme ve Değerlendirme Çalışmalarının Yönetimi
Okul yöneticisi ölçme ve değerlendirme çalışmalarını bir faaliyet olarak görür. Okuldaki bütün değerlendirmeleri, etkinlikleri bu çatı altında toplar. Öğretimin hedeflerine ne oranda ulaştığını değerlendirir. Öğrencilerin yıl içerisinde gelişimlerini takip eder ve yılsonundaki gelişim kayıtlarını tutar.
Rehberlik, demokratik bir ortam içerisinde bireyin kapasitesini kullanmayı, yeteneklerin en uygun biçimde geliştirmeyi, içinde bulunduğu toplumun sorumlu ve uyumlu bir üyesi olarak kendini gerçekleştirmesini amaçlayan, uzman kişilerce verilen tüm eğitim programının bir parçası olarak sunulan hizmetlerin bütünüdür.
Rehberlik hizmeti; tüm eğitim programlarını tamamlar, gerekli uzman personeli sağlar, gerekli zaman ayırır, etkinlikleri koordine eder, gerekli kaynak araç ve gereçlerini sağlar, çevreden destek alır, öğrenciyi çalışmaya ve etkinliklere teşvik eder.

Mehmet Birekul, 2016

Total Page Visits: 705 - Today Page Visits: 11