Eğitim ve Okul Yönetimi -12-

25 Şubat 2016 0 Yazar: admin

EĞİTİM VE OKUL YÖNETİMİNİN SÜREÇLERİ
Eğitim ve okul yönetimi çerçevesinde yapılan süreçler yönetimsel ve işlevsel süreçler olmak üzere iki grupta toplanabilir (Kaya, 1993).
Yönetimsel süreçler : Sorun çözme,karar verme, planlama, örgütleme ve iletişimdir.
İşlevsel süreçler : Öğrenci işleri, personel işleri öğretim işleri eğitim işleri okul işleridir.
Değerlendirme okul yönetimine ışık tutabilecek görev alanları ‘’kritik görev alanları’’ adı altında gruplandırılır (Aydın, 1991). Kritik görev alanları; eğitim ve program geliştirme, öğrenci işleri, çevre okul liderliği, öğretmen personel hizmeti, okul binası ve alanı, ulaşım, örgüt ve yapı, okul bütçesi ve işletme yönetimidir.
ÖĞRETİM YÖNETİMİ VE LİDERLİĞİ
Okul yöneticisi öğretim lideri olmalıdır. Öğretim liderliği bir anlamda okul yöneticisinin okulun varlık nedeninin ‘’öğrencinin başarılı bir şekilde yetişmesini sağlamak’’ olduğu yöneticinin, görev yerinin makam odası değil sınıf ve koridorlar olduğu düşüncesine dayanır (Özden, 1998). Bir okul yöneticisi eğitim liderliği yapabilmesi için yönetsel işlerin bir kısmını astlarına devretmeli eğitim ve öğretimi geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmalıdır (Özden, 1998). Okul yöneticisinin eğitimsel lider olarak sahip olması gereken eğitim rolleri (Çelik, 1999) : Kaynak sağlama, öğretimsel olarak kaynaklık etme rolü, iletişim sağlama rolü ve görünür bir kişi olma rolüdür.

ABD Eyalet yöneticileri kurulunun 1997 yılındaki raporlarına göre okul yöneticilerinin liderlik alanı 6 başlıkta toplanmaktadır (Şişman, 2004). Okulun başarısı için okulu toplum tarafından paylaşılan yer haline getirme bir okul kültürü ve profesyonel öğretim programı geliştirme, okulun sahip olduğu kaynakları en etkili biçimde kullanabilme, toplum kaynaklarını okula yönlendirebilme bütün öğrencilerinin başarısı için adil ve ahlaklı bir lider olma siyasi sosyal kültürel ekonomik bağlamı anlayabilen ve bunlara cevap verebilen kişidir (Şişman, 2004).

Mehmet Birekul, 2016

Total Page Visits: 2263 - Today Page Visits: 2