Eğitim ve Okul Yönetimi -11-

6 Şubat 2016 0 Yazar: admin

EĞİTİM VE OKUL YÖNETİMİ KURAMSAL ÇERÇEVE 

EĞİTİM YÖNETİMİ
Eğitim yönetimi mevcut kaynakları en etkili şekilde kullanarak önceden belirlenen temel amaçlara ulaşmak için yapılan etkinliktir. Eğitim yönetimi daha çok sistemle ilgilenen bir alandır. Bu çerçeve de eğitim yönetim dendiğinde akla Milli Eğitim Bakanlığı, milli eğitim müdürlükleri, halk eğitim müdürlükleri, ilçe eğitim müdürlükleri gibi birimler akla gelir (Açıkalın, 1995). Eğitim yöneticisi eğitimin bütünüyle ilgilenen kişidir (Bursalıoğlu, 1991).
• Eğitim Yönetiminin Diğer Alanlarla Olan İlişkisi
Eğitim yönetimi kamu yönetimiyle, eğitim birimleriyle program geliştirme ölçme değerlendirme eğitim psikolojisi eğitim sosyolojisi eğitim ekonomisi eğitim tarihi ve felsefesi gibi disiplinlerle ilgilidir.

OKUL YÖNETİMİ
Okul yönetimi, eğitim yönetiminin sınırlı bir alana yani okula uygulanmasıdır (Bursalıoğlu, 1994). Okul yönetimi eğitim yönetiminin bir alt uygulamasıdır. Eğitim yönetimi sistemle ilgilenirken, okul yönetimi okul düzeyinde yoğunlaşan sorunlarla ilgilenir.
• Eğitim ve Okul Yönetiminin Kendine Özgü Yönleri
Eğitim ve eğitim kurumlarının amaçları açık ve kesin değildir. Çünkü amaçlar ilkeler farklı zamanlarda ve durumlarda kişilere göre değişebilir. Eğitim, öğrenme süreci çok karmaşık bir iştir. Bu süreçleri etkileyen çok değişik etkenler olabilir. Eğitim ve okul çok sayıda kişi ve kurumların ilgilendiği alanlardır. Örneğin kamu din siyaset iş dünyası toplum ve sivil kuruluşlar gibi herkes eğitime kendi çerçevesinden bakabilir. Çünkü eğitim kurumları her zaman bu kurumlar için bir ihtiyaçtır. Okul yöneticisi ve öğretmenleri açısından eğitim dışı kurumlara göre farklıdır. Okulda entelektüel kapasite ve kültür iş görenler arasında daha az oranda farklılıklar gösterir. Okul diğer kurumlarda olduğu gibi yükseklere ulaşmak için bir baskı hissetmez. Her yıl belli oranda öğrencilerin değişmesi bir kesinti olarak görülür. Bunla beraber okul yöneticileri ve öğretmenlerinin sıklıkla değişmesi belirli bir okul kültürü ve istikrarının oluşmasına engel teşkil eder. Eğitim ve öğretim özel çalışmalarının yapılmasına müsait bir alandır (Bursalıoğlu, 1995).

Mehmet Birekul,2016

Total Page Visits: 5815 - Today Page Visits: 1