Eğitim ve okul Yönetimi -4-

22 Ekim 2015 0 Yazar: admin

III.BÖLÜM
YÖNETİCİ VE LİDER
Belli bir zaman dilimi içerisinde belirli amaçlara ulaşmak için insan, para, hammadde, malzeme, makine vb. üretim araçlarını bir araya getiren; onlar arasında uygun bir bileşim, uyumlaşma ve ahenkleşmeyi sağlayan kişidir (Eren, 1998). Genel itibarla yönetici, sistem içinde ve dışında değişen durumlara göre dengeleri yeniden kuran kişi olarak tanımlanabilir (Açıkalın, 1994).
• Farklı Yönetici Tipleri
Klasik yönetici; Emir veren statükocu genellikle otoriter olmaya dayalı yöneticidir (Açıkalın, 1995). Modern yönetici; Demokrat katılıma önem veren etkili ve verimli yönetmeye ve saygın olmaya dayalı yöneticidir (Açıkalın, 1995).
• Görev ve İlişkiye Verdikleri Öneme Göre Yönetici Türleri
Serbest (free-rein) ; Bu yöneticiler kendi yetkilerini kullanmazlar. Astları kendi amaçlarını kendileri koyarlar. Otoriter yönetici; Örgütsel hedefleri azami düzeyde tutmak isteyen iş gören ihtiyaç ve mutluluğuna önemsemeyen yöneticidir. İnsancıl yönetici; Öncelikle insanın mutluluğunu birinci planda düşünen yöneticidir. Ortayolcu yönetici; Çalışmaları ihtiyaçları orta düzeyde düşünen ve gerçekleşmesini sağlayan yöneticiler. Demokratik yöneticiler; Örgütte ki kişilerin ihtiyaçlarını karşılayan ve örgütün amaçlarına azami düzeyde ulaşmasının sağlayan yönetici türüdür.
• Konumlarına Göre Yönetici Türleri
Üst düzey, orta düzey ve alt düzey yöneticilerdir. Duruma göre bir okul içerisinde müdür ve müdür yardımcıları üst düzey, zümre başkanları orta düzey ve öğretmenlerde alt düzey yöneticilerdir.
Kurum içi yöneticiler; Bulundukları pozisyonlara kurum içerisinde yükselerek gelen yöneticilerdir.
Kurum dışından gelen yöneticiler; Kurum dışında yükselerek gelen yöneticilerdir. Kurumda eğer sıkıntı varsa dışarıdan gelen yöneticiler daha başarılı olur (Kaya, 1993).

Mehmet Birekul, 2015

Total Page Visits: 1403 - Today Page Visits: 1