Vizyoner Liderlik

11 Mart 2015 0 Yazar: admin

Vizyoner Liderlik: Geleceğin liderlerinin temel görevi, insanları heyecanlandıracak, kapasitelerini tümüyle ortaya koymalarını sağlayacak ortak bir vizyon oluşturmak ve onu canlı tutmaktır.Vizyon, örgütün geleceğe yönelik resmini çizmedir. Vizyoner liderlik yaklaşımı, liderlik çalışmalarının odağına vizyonu yerleştirmiştir. Vizyoner liderin güç kaynağı, oluşturacağı vizyona bağlıdır.Vizyonun ön plana çıktığı geleceğin liderlik biçiminde vizyon oluşturma ve yönetme, temel bir liderlikyeterliği olarak görülmektedir.

Vizyoner liderlik kuramı daha çok liderin vizyon oluşturma ve yönetme davranışı üzerinde yoğunlaştığı için, transformasyonel liderlik kuramıyla büyük ölçüde örtüşmektedir. Vizyoner lider olarak okul yöneticisi, düne takılıp kalmamayı ve gelecek yönelimli olmayı öğrenmiştir. Vizyoner liderlik, okul yöneticisinin hayal gücünü geliştirmektedir. Vizyoner lider, sadece düşünceleriyle değil, duygularıyla da izleyenleri yönlendirebilen liderdir.

Vizyoner liderliğin eğitimsel liderlik açısından temel sonuçları:

*Vizyoner liderlik, eğitimsel liderin davranış boyutuna gelecek yönelimli olma boyutunu eklemiştir.

*Bu kurama göre eğitimsel liderin etkililiği, okul ortamında paylaşılan bir vizyon oluşturmasına bağlıdır. Vizyoner liderlik, en önemli enerji kaynağı olarak paylaşılan vizyonu görmektedir.

*Vizyoner liderlik mevcut eğilimleri çok iyi analiz etmeyi gerektirmektedir.

*Vizyoner liderlik, düşünceye ve duyguya dayalı bireysel vizyonun paylaşılan vizyona dönüştürülmesini gerektirmektedir.

*Vizyoner liderlik, transformasyonel ve kültürel liderlikle yakından ilgilidir. Vizyoner liderlik, transformasyonel liderlik gibi değişime uyum sağlamayı ve değişimi gerçekleştirmeyi amaçlar. Transformasyonel liderliğin odak noktasını dönüşüm, vizyoner liderliğin odak noktasını vizyon, kültürel liderliğin odak noktasını ise örgüt kültürü oluşturmaktadır. Ancak her üç liderlik kuramı da uygun bir örgüt kültürünün önemi üzerinde birleşmektedir.

Mehmet Birekul, 2015

Total Page Visits: 1357 - Today Page Visits: 1