Etik Liderlik

1 Mart 2015 0 Yazar: admin

Etik Liderlik: Etiksel liderlik kuramına göre liderin belirli etiksel değer ve ilkelere sahip olması önemli görülmekle birlikte bu etiksel liderliğin gösterilebileceği ortamın da uygun olması gerekir. Ortamın uygunluğu ise daha çok örgüt kültürüyle ilgilidir. Bu bakımdan etik liderlik ile kültürel liderlik arasında yakın bir ilişki görülmektedir.

 

Etik liderliğin eğitimsel liderlik açısından temel sonuçları:

*Etik liderlik, okul yöneticisinin liderliğine yeni bir boyut kazandırmaktadır.

*Etik liderlik, etkili okul modeline, erdemli okul modelini eklemiştir. Erdemli okul, ideal düzeyde bir etik kültüre sahip olan okuldur.

*Etik liderlik demokratik bir liderliği gerektirmektedir.

*Etik liderlik, eğitim liderinin temel güç kaynağını etik ya da moral güç olarak kabul etmektedir. Etik liderlik kuramına göre liderin otoritesinin kaynağı etik değerlere dayanmaktadır.

*Etik liderlik, güçlü bir örgüt kültürüne dayanır.Bu bakımdan okul yöneticisinin etiksel liderlik davranışlarıyla kültürel liderlik davranışları arasında yakın bir ilişki vardır. Ancak kültürel liderlik, etik ya da moral liderliğe göre daha kapsamlıdır.

*Etiksel bakış açısına sahip olan okul yöneticisi, örgütsel amaçları gerçekleştirmeye çalışırken, amaca giden her yolu doğru olarak görmez. Etik liderin güçlü bir vicdani sorumluluğu vardır. Etik liderlik, okul yöneticisine ahlaki bir iç derinlik kazandırmaktadır.

*Etik liderlik, okul yöneticisinin okulun penceresinden dışarı bakmasını gerektiren bir liderlik biçimidir.

*Etik lider ahlaki davranışlar yönünden model olan kişidir.

*Etik lider, iyi bir değer eleyicisidir.

Mehmet BİREKUL, 2015

Total Page Visits: 62 - Today Page Visits: 2