Kategori: Genel

MESLEKİ VE TEKNİK LİSELERDE ENDÜSTRİ 4.0 VE 5.0

22 Nisan 2020 11

Meslek Liseleri teoriden çok pratik eğitim veren, çeşitli iş kollarına kalifiye eleman yetiştiren ve aynı zamanda üniversite de tercih edeceği bölümle alakalı temel bilgi ve becerileri kazanmak isteyen öğrencilerin tercih ettiği lise türüdür. Bunun yanında Meslek Liseleri üniversite okumadan meslek sahibi olmak isteyen öğrencilerin iş yeri açma belgesi almalarına kolaylık sağlamaktadır.Meslek Liselerini araştıran aileler bu…

Yazar: admin

EĞİTİMDE ENDÜSTRİ 5.0

21 Nisan 2020 9

İnsanlık, avcılıkla başladı. İnsanlar hayatlarını devam ettirebilmek için doğadaki hayvanları avlanmak zorundaydılar. Geçen zaman içinde insanlar avcılıktan başka şekillerle de besin kaynaklarını elde edebileceklerini anlayıp buğday, arpa, mercimek, nohut gibi tahıl besinlerin keşfettiler. Bu sayede insanlar salt tüketici konumdan üretici konuma geçmeye başladılar. Bunda asıl önemli olan ise suyun tarımda kullanımı idi. Ardından endüstriyel topluma…

Yazar: admin

EĞİTİMDE ENDÜSTRİ 4.0

13 Nisan 2020 3

4.0 eğitim müfredatını anlayabilmek için öncelikle endüstri 4.0 ne demek onu anlamak gerekir. İlk sanayi devrimi su ve buhar gücü ile üretim mekanizmasının üzerine kuruldu. İkinci sanayi devrimi olan elektrik enerjisi izledi. Üçüncü sanayi devrimiolan dijital devrim gerçekleşerek elektronik kullanımı arttı. Dördüncü sanayi devrimi Sanayi/Endüstri 4.0terimi ile ilk olarak 2011 yılında Almanya’da kullanıldı. Teknolojik temeller…

Yazar: admin

ÇOCUK VE EĞİTİM

23 Şubat 2020 5

ÇOCUK VE EĞİTİM Eğitim Zorunlu Eğitim; Temel Eğitim (İlkokul, Ortaokul) ve Ortaöğretim Çocuk Kavramı ve Temel Eğitimin Önemi Temel Eğitime Etki Eden Faktörler Aile Okul ve Öğretmen Sosyal Çevre Küreselleşme Araçları ve Sosyal Medya Dezavantajlı Çocukların Eğitimi Yoksul Çocukların Eğitimi İşçi Çocukların Eğitimi Sokak Çocuklarının Eğitimi Sığınmacı, Mülteci ve Göçmen Çocukların Eğitimi Korunmaya Muhtaç ve…

Yazar: admin

Bilge Tonyukuk

19 Şubat 2020 3

      Tonyukuk (…..-726) Adı bilinen ilk Türk yazar ve tarihçisidir. Göktürk Devleti’nin kurucusu İlteriş Kutlug Kağan başta olmak üzere Kapağan Kağan ve Bilge Kağan’a danışmanlık yapmış, meclis başkanlıklarını yürütmüştür. Tonyukuk’un, kendi adına diktirdiği kitabesinden; Göktürkler, Juan Juan Devleti’nin elinde esir iken doğduğu anlaşılıyor. Esaretten Kutlug Kağan ile birlikte kurtulmuş ve Göktürk Devleti’nin kuruluşunda görev almıştır. Bilge Kağan’a vezirlik…

Yazar: admin

Okul Yöneticilerinin Etkileme Becerileri

25 Mart 2019 Kapalı

OKUL YÖNETİCİLERİNİN ETKİLEME BECERİLERİ Dr. Mehmet BİREKUL[1] Giriş Kişilerarası etkileme süreci, bir kişinin duygu ve düşüncelerini değiştirmek ve iletişimi güçlendirmek için kullanılan etkileme taktiklerini ifade etmektedir (Newton ve Burgoon, 1990). Bu açıdan bakıldığında yönetici, kararları hayata geçirmek için diğerlerini etkilemek zorundadır. Bir kişinin (aktör) diğer kişileri (hedef) etkileme girişiminin başarısı, büyük ölçüde aktör tarafından kullanılan…

Yazar: admin

Dunn&Dunn

26 Kasım 2018 Kapalı

Prof Dr Rita Dunn Diyor ki;   Öğrenme stilleri kavramı ilk defa Amerika’da Prof. Dr. Rita Dunn tarafından 1960’lı yıllarda ortaya atıldı. Öğrenme stilleri, herkesin en iyi öğrendiği yolu bulup o yolu açmak ve o yolda ilerlemesini sağlamak için kullandığı yöntemlerin bütünü olarak tanımlanabilir. Öğrenme stilleri ile olarak şu anda 300 üniversitede yapılan 800’ü aşkın…

Yazar: admin

Okul Müdürlerinin Ders Denetimi

9 Ekim 2018 Kapalı

OKUL MÜDÜRLERİNİN DERS DENETİMİ Dr.Mehmet BİREKUL Giriş Eğitim, bilgi çağının özellikleri doğrultusunda gereken yeterliklere sahip bireylerin yetiştirilmesinde de önemli bir role sahiptir (Memduhoğlu, 2012: 135). Bilgi çağı ile birlikte bilginin üretiminde ve teknolojide değişmeler meydana gelmektedir. Bu durum bireylerde ve örgütlerde sürekli bir değişim ihtiyacı doğurmaktadır. Bu yoğun değişim ortamı diğer örgütler gibi eğitim örgütlerini…

Yazar: admin