LİTERATÜRE YENİ BİR KAVRAM ‘’EĞİTİM MÜHENDİSLİĞİ’’

20 Ağustos 2021 0

Mühendislik, bilim ile teknoloji arasında bir köprü niteliğinde olan bir disiplindir. İnsanlığın gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Genel olarak mühendislik, problemleri çözebilmek için gerekli olan bilim ve matematiğin uygulanmasıdır diyebiliriz. Mühendisler, bir şeylerin nasıl çalıştığını anlar ve bilimsel keşiflerin pratik hayatta kullanımı için yöntemler bulur. Bilim adamları ve mucitler genellikle insanlığın yaşam koşullarını iyileştiren yenilikler…

Yazar: admin

SORUN BİZDE Mİ YOKSA BİZDEN DOĞANLARDA MI?

20 Ağustos 2021 0

Genç ve dinamik bir nesil geliyor… Hepsi bizim çocuklarımız. Nasıl yetiştiriliyorlar, neler katıyorlar hayatlarına; yaşamanın adını, tadını, ne için yaratıldığını ve yaratıldıklarını düşünüyorlar mı; hangi şartlarda, ne, ne kadar öğretiliyor kendilerine?  Hayattan kopmuş, bireyselleşme algıları altında bencilliğe doğru sürüklenen, serseri ruhlu, sünepe, bohem, hiçbir tasası ve beklentisi olmadan hayatını idame ettiren, geçmişine değer vermeyen ve…

Yazar: admin

MESLEKİ VE TEKNİK LİSELERDE ENDÜSTRİ 4.0 VE 5.0

22 Nisan 2020 11

Meslek Liseleri teoriden çok pratik eğitim veren, çeşitli iş kollarına kalifiye eleman yetiştiren ve aynı zamanda üniversite de tercih edeceği bölümle alakalı temel bilgi ve becerileri kazanmak isteyen öğrencilerin tercih ettiği lise türüdür. Bunun yanında Meslek Liseleri üniversite okumadan meslek sahibi olmak isteyen öğrencilerin iş yeri açma belgesi almalarına kolaylık sağlamaktadır.Meslek Liselerini araştıran aileler bu…

Yazar: admin

EĞİTİMDE ENDÜSTRİ 5.0

21 Nisan 2020 9

İnsanlık, avcılıkla başladı. İnsanlar hayatlarını devam ettirebilmek için doğadaki hayvanları avlanmak zorundaydılar. Geçen zaman içinde insanlar avcılıktan başka şekillerle de besin kaynaklarını elde edebileceklerini anlayıp buğday, arpa, mercimek, nohut gibi tahıl besinlerin keşfettiler. Bu sayede insanlar salt tüketici konumdan üretici konuma geçmeye başladılar. Bunda asıl önemli olan ise suyun tarımda kullanımı idi. Ardından endüstriyel topluma…

Yazar: admin

EĞİTİMDE ENDÜSTRİ 4.0

13 Nisan 2020 3

4.0 eğitim müfredatını anlayabilmek için öncelikle endüstri 4.0 ne demek onu anlamak gerekir. İlk sanayi devrimi su ve buhar gücü ile üretim mekanizmasının üzerine kuruldu. İkinci sanayi devrimi olan elektrik enerjisi izledi. Üçüncü sanayi devrimiolan dijital devrim gerçekleşerek elektronik kullanımı arttı. Dördüncü sanayi devrimi Sanayi/Endüstri 4.0terimi ile ilk olarak 2011 yılında Almanya’da kullanıldı. Teknolojik temeller…

Yazar: admin

ÇOCUK VE EĞİTİM

23 Şubat 2020 5

ÇOCUK VE EĞİTİM Eğitim Zorunlu Eğitim; Temel Eğitim (İlkokul, Ortaokul) ve Ortaöğretim Çocuk Kavramı ve Temel Eğitimin Önemi Temel Eğitime Etki Eden Faktörler Aile Okul ve Öğretmen Sosyal Çevre Küreselleşme Araçları ve Sosyal Medya Dezavantajlı Çocukların Eğitimi Yoksul Çocukların Eğitimi İşçi Çocukların Eğitimi Sokak Çocuklarının Eğitimi Sığınmacı, Mülteci ve Göçmen Çocukların Eğitimi Korunmaya Muhtaç ve…

Yazar: admin

Bilge Tonyukuk

19 Şubat 2020 3

      Tonyukuk (…..-726) Adı bilinen ilk Türk yazar ve tarihçisidir. Göktürk Devleti’nin kurucusu İlteriş Kutlug Kağan başta olmak üzere Kapağan Kağan ve Bilge Kağan’a danışmanlık yapmış, meclis başkanlıklarını yürütmüştür. Tonyukuk’un, kendi adına diktirdiği kitabesinden; Göktürkler, Juan Juan Devleti’nin elinde esir iken doğduğu anlaşılıyor. Esaretten Kutlug Kağan ile birlikte kurtulmuş ve Göktürk Devleti’nin kuruluşunda görev almıştır. Bilge Kağan’a vezirlik…

Yazar: admin

Okul Yöneticilerinin Etkileme Becerileri

25 Mart 2019 Kapalı

OKUL YÖNETİCİLERİNİN ETKİLEME BECERİLERİ Dr. Mehmet BİREKUL[1] Giriş Kişilerarası etkileme süreci, bir kişinin duygu ve düşüncelerini değiştirmek ve iletişimi güçlendirmek için kullanılan etkileme taktiklerini ifade etmektedir (Newton ve Burgoon, 1990). Bu açıdan bakıldığında yönetici, kararları hayata geçirmek için diğerlerini etkilemek zorundadır. Bir kişinin (aktör) diğer kişileri (hedef) etkileme girişiminin başarısı, büyük ölçüde aktör tarafından kullanılan…

Yazar: admin

Dunn&Dunn

26 Kasım 2018 Kapalı

Prof Dr Rita Dunn Diyor ki;   Öğrenme stilleri kavramı ilk defa Amerika’da Prof. Dr. Rita Dunn tarafından 1960’lı yıllarda ortaya atıldı. Öğrenme stilleri, herkesin en iyi öğrendiği yolu bulup o yolu açmak ve o yolda ilerlemesini sağlamak için kullandığı yöntemlerin bütünü olarak tanımlanabilir. Öğrenme stilleri ile olarak şu anda 300 üniversitede yapılan 800’ü aşkın…

Yazar: admin