Eğitimde Fırsat Eşitliği Olgusu

28 Temmuz 2018 Kapalı

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ OLGUSU   Dr. Mehmet BİREKUL   Özet Çağlar boyunca eğitim, toplumların en ehemmiyetli meselelerinden birini teşkil etmiştir. İnsanların yerleşik hayata geçmesi ve kentleşmenin başlaması ile toplumsal statü, toplumsal kimlik, güç, iktisadi statü gibi pek çok olgunun da ortaya çıktığı görülmüştür. Bu durum ise insanlar arasında eşitlik ve eşitsizlik kavramlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır.…

Yazar: admin

Three Perspectives of Konya

7 Haziran 2018 Kapalı

3 PERSPECTIVES and 3 KONYA (THREE PERSPECTIVES of KONYA)   CULTURE and TOURISM   Konya has been a host for many cultures and civilizations with its rich historical past. Konya , which has been a home for the first Christian settlement and sanctuaries, has a very important potential in culture tourism. Konya has been aiming…

Yazar: admin

SENİ UNUTMADIM ÖĞRETMENİM

5 Haziran 2018 Kapalı

SENİ UNUTMADIM ÖĞRETMENİM Öğretmenlik mesleğinin önemi tüm toplumlarca kabul edilmektedir. Bu önemseyişin oluşmasında sosyal, ekonomik, kültürel ve hatta teolojik temeller bulunmaktadır. İlk çağlardan beri insanoğlu kendisine bir şeyler öğreterek öncelikle yaşamlarının idamesini kolaylaştıran ve sonraları ise aydınlanmasında ve evreni anlama ve algılama çabasına destek olanlara karşı bir teveccüh ve saygı beslemiştir. İnsanoğlunun bilme, öğrenme ihtiyacı…

Yazar: admin

TEACHER STRATEGY PAPER 2017-2023 / Öğretmen Strateji Belgesi

30 Mayıs 2018 Kapalı

Öğretmen Strateji Belgesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanarak Kalkınma Bakanlığınca onaylanan ve Yüksek Planlama Kurulunca kabul edilen Öğretmen Strateji Belgesi, 9 Haziran 2017 tarih ve 30091 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Öğretmen Strateji Belgesinin İngilizce çevirisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. [embeddoc url=”http://www.mbirekul.com/wp-content/uploads/2018/05/25170118_Teacher_Strategy_Paper_2017-2023.pdf” download=”all”]

Yazar: admin

PİSA 2015 UYGULAMASINDA İLK ÇEYREKTE BULUNAN BAZI ÜLKELERİN MATEMATİK, BİLİM VE ANADİL ÖĞRETİM PROGRAMLARI HEDEFLERİ VE İNCELENMESİ

26 Mayıs 2018 Kapalı

1.GİRİŞ ” PISA araştırmasında, temel alanlarla birlikte uygulanan bağlamsal anketlerle öğrencilerin motivasyonları, kendileri hakkındaki görüşleri, öğrenme süreçlerine yönelik psikolojik özellikleri, okul ortamları ve aileleri ile ilgili veriler toplanmaktadır. Bu veriler, bilişsel alanda elde edilen verilerin yorumlanmasında kullanılmaktadır. Anketler, PISA’nın önemli bir parçasıdır ve test sonuçlarının geliştirilmesini sağlayan değerli bilgiler sunar.” (Pisa 2015 Ulusal Ön Rapor)…

Yazar: admin