Three Perspectives of Konya

7 Haziran 2018 Kapalı

3 PERSPECTIVES and 3 KONYA (THREE PERSPECTIVES of KONYA)   CULTURE and TOURISM   Konya has been a host for many cultures and civilizations with its rich historical past. Konya , which has been a home for the first Christian settlement and sanctuaries, has a very important potential in culture tourism. Konya has been aiming…

Yazar: admin

SENİ UNUTMADIM ÖĞRETMENİM

5 Haziran 2018 Kapalı

SENİ UNUTMADIM ÖĞRETMENİM Öğretmenlik mesleğinin önemi tüm toplumlarca kabul edilmektedir. Bu önemseyişin oluşmasında sosyal, ekonomik, kültürel ve hatta teolojik temeller bulunmaktadır. İlk çağlardan beri insanoğlu kendisine bir şeyler öğreterek öncelikle yaşamlarının idamesini kolaylaştıran ve sonraları ise aydınlanmasında ve evreni anlama ve algılama çabasına destek olanlara karşı bir teveccüh ve saygı beslemiştir. İnsanoğlunun bilme, öğrenme ihtiyacı…

Yazar: admin

TEACHER STRATEGY PAPER 2017-2023 / Öğretmen Strateji Belgesi

30 Mayıs 2018 Kapalı

Öğretmen Strateji Belgesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanarak Kalkınma Bakanlığınca onaylanan ve Yüksek Planlama Kurulunca kabul edilen Öğretmen Strateji Belgesi, 9 Haziran 2017 tarih ve 30091 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Öğretmen Strateji Belgesinin İngilizce çevirisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. [embeddoc url=”http://www.mbirekul.com/wp-content/uploads/2018/05/25170118_Teacher_Strategy_Paper_2017-2023.pdf” download=”all”]

Yazar: admin

PİSA 2015 UYGULAMASINDA İLK ÇEYREKTE BULUNAN BAZI ÜLKELERİN MATEMATİK, BİLİM VE ANADİL ÖĞRETİM PROGRAMLARI HEDEFLERİ VE İNCELENMESİ

26 Mayıs 2018 Kapalı

1.GİRİŞ ” PISA araştırmasında, temel alanlarla birlikte uygulanan bağlamsal anketlerle öğrencilerin motivasyonları, kendileri hakkındaki görüşleri, öğrenme süreçlerine yönelik psikolojik özellikleri, okul ortamları ve aileleri ile ilgili veriler toplanmaktadır. Bu veriler, bilişsel alanda elde edilen verilerin yorumlanmasında kullanılmaktadır. Anketler, PISA’nın önemli bir parçasıdır ve test sonuçlarının geliştirilmesini sağlayan değerli bilgiler sunar.” (Pisa 2015 Ulusal Ön Rapor)…

Yazar: admin

AK PARTİ 2002-2016 EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ

1 Aralık 2017 Kapalı

AK PARTİ 2002-2016 EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Temel Göstergeler AK Parti dönemi temel eğitim göstergelerinde ilk olarak okul öncesi eğitim okullaşma oranları incelenmiştir. AK Parti’nin seçim beyannamesinde okul öncesi eğitimde, erişim imkânına sahip olmayan ailelerin çocuklarının okul öncesi eğitim almasını destekleyecek teşvikler oluşturulacağı, okul öncesi eğitimi yaygınlaştırma yoluyla eğitimde fırsat eşitliğini artıracak ve her bir çocuğun zihinsel…

Yazar: admin

OKUL YÖNETİMİNDE İNSAN İLİŞKİLERİ

8 Ekim 2017 Kapalı

 Grup davranışı- Güdüleme(motivasyon)-Değişme-Çatışma-Katılma-Moral İnsan ilişkileri bir örgütteki insanları birleştirip ahenkleştirerek, çalışma durumuna sokmayı amaç edinen bir yönetim eylemidir. Böylece, o insanların hem işbirliği ve verimi artar, hem de sosyal, ekonomik ve psikolojik ihtiyaçları karşılanmış olur. İnsan ilişkileri kavram ve eylemi, üretici yararlarını birleştirmeyi hedef tutar ve örgüt amaçlarının en verimli biçimde gerçekleşmesine katkıda bulunur. İnsan…

Yazar: admin

OKUL ve EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR MODEL ÖNERİSİ

18 Eylül 2017 Kapalı

OKUL ve EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR MODEL ÖNERİSİ Son yıllarda artan yönetici yetiştirme ihtiyacına, okullaşma ve öğrenci sayısı ve kamu kaynaklarında verim etkeninin ağırlık kazanması, eğitim yöneticilerinin bu makam ve göreve daha iyi hazırlanmalarını da zorunlu kılmıştır. Okul ve eğitim yöneticilerinin yalnız alışılagelmiş ve statik değil, dinamik boyutunda da etkili bilgili ve becerili olmaları…

Yazar: admin