Kategori: Genel

EĞİTİM FELSEFESİ (Notlar)

28 Kasım 2014 0

EĞİTİM     FELSEFESİ   Eğitim felsefesi dar anlamı içerisinde eğitimle ilgili düşünce ve uygulamaları analiz ederek yorumlayan ve bu yorumlara uygun olarak eğitimi yeniden sistemleştirmeye çalışan felsefi bir disiplindir. Fakat genel anlamı içinde eğitim felsefesi, insan ve insanlığın tarihî, sosyal ve kültürel varlık problemlerini inceleyen, buradan elde ettiği bulgularla insanı özel çevre ve evrensel ölçülerle tanımlayan,…

Yazar: admin

STK larda Liderin Başarıya Etkisi

9 Kasım 2014 0

STK LARDA Liderin Başarıya Etkisi ve Kurumsallaşma Küresel ekonomi, küresel düşünüp hızlı yerel çözümler üretebilme becerisine ve iletişim ağına sahip, toplumsal kabulü ve etkinliği yüksek projeleri hayata geçirebilen organik örgütler gerektirmektedir. Küreselleşme ve sonuçları çok boyutlu, karmaşık, iç içe geçmiş ve kaos tipi süreçler ile desentralizasyon geliştirmeyi, beklenmeyene etkili ve süratli cevap verebilmeyi, yani bürokrasiden…

Yazar: admin

Araştırma Yapanların Dikkatine !

21 Ekim 2014 0

Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri     Son yıllarda nitel araştırma tekniklerini kullananların sayısında bir artış gözlenmektedir.Bununla birlikte nitel araştırmayı tercih edenler arasında nitel araştırmanın öğeleri ve genel çerçevesi hakkında uzlaşılan bir tanımlama yoktur. Sayısal analize dayalı nicel araştırma yöntemlerine alternatif olarak son yıllarda hızla gelişen ve sosyal bilimler alanında gittikçe artan oranda kabul görmeye…

Yazar: admin

BİR KAVANOZ HİKAYESİ

14 Ekim 2014 0

BİR KAVANOZ HİKAYESİ… Öğrencilerine hayat üzerine ders vermek kararı ile sınıfa giren profesör, hiçbir şey söylemeden, kürsünün üstüne büyükçe bir kavanoz koyar… Ardından kavanozu tenis topları ile doldurur ve öğrencilere kavanozun dolup dolmadığını sorar… Öğrenciler, hep bir ağızdan kavanozun dolduğunu söylerler… Bu sefer profesör içi çakıl taşı dolu olan bir torba çıkarır ve torbanın içindeki…

Yazar: admin

YABAN KAZLARI – LİDERLİK HİKAYESİ

3 Ekim 2014 0

YABAN KAZLARI – LİDERLİK HİKAYESİ   Yaban kazları çok uzun mesafeler aşarak göç eden kuşlardır. Onların göç stratejilerini yakından izlerseniz liderlik, ekip ruhu, takım çalışması ve dayanışma konusunda çok önemli dersler alırsınız.   Yaban Kazlarının Göç Stratejileri   Yaban kazları V şeklinde uçarlarken öndeki kazların kanat çırpması sonucu arkaya doğru giden hava akımı arkadaki kazların…

Yazar: admin

Liderlik Hikayeleri

1 Ekim 2014 0

Liderlik Hikayeleri Şimdi, hepsini ülkelerinin başkanlık koltuğunda veya partilerinin başında genel başkan olarak görüyoruz. Fakat, dünya siyasetinde veya ülke siyasetinde önemli kararlara imza atan bu isimlerin hiçbiri lider olarak doğmadı. Şimdiki güçlü, sert-kavgacı görüntülerinin altında, geçmişe ait bir hikâye saklı. Bir kısmı, ciddi bir güçlük yaşamadan politikaya atılırken bir kısmı, sokakta satıcılık, tamirci çıraklığı ve…

Yazar: admin