Eğitim ve Okul Yönetimi -3-

7 Ekim 2015 0 Yazar: admin

YÖNETİM MODELLERİ
Yapısal Modeller: Taylor ve Weber’in düşünceleriyle özdeşleşir. Amaç merkezli, rasyonel karar mekanizmalarına dayalı süreçlerin olduğu düşünülür.
Yönetsel Modeller: Örgütü verimli kılmak için yapıdan daha çok etkin bir yönetimin gerekliliği tercih edilir (Başaran, 1994).
Nicel Modeller: Yönetim süreçlerini matematiksel modellere bağlamaya çalışır.
Davranışsal Model: Buna göre örgütün en değerli varlığı iş görendir.
Durumsal (Öznel) Modeller: Buna göre en iyi örgüt modeli yoktur. Yönetilenlerin nitele uygun en iyi yönetim biçimi vardır.
Belirsizliğe Bağlı (Esnek) Modeller: Buna göre örgütler değişken bir yapıdadır. İş görenler net bir amaç yerine genel amaçları kabul ederler (Hergüner, 1999)
Demokratik Modeller: Bu modelde örgütün değerleri ve kararları paylaşım ilkesine göre yapılır.
• Örgütsel Kuramlar ve Modeller Üzerine
Model, geçmişi bugünün açıklamak geleceği kestirmek amacıyla kurulur ve kullanılır (Bursalıoğlu, 1994).
• Yönetim Biliminde Biz de Varız
En önemli örneğimiz 625 yıl hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu ve Enderun adıyla bilinen eşsiz okuludur. Eserlerden Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacip), Erdemli Kent (Farabi), Gazali, Seyahatname (Nizamilmülk) gibi aydınlar bu dönemde yöneticiliğin bilim ve sanat yönlerini de ortaya koymuşlardır.

Mehmet Birekul, 2015

Total Page Visits: 2052 - Today Page Visits: 1