AK PARTİ 2002-2016 EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ

AK PARTİ 2002-2016 EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ

1 Aralık 2017 Kapalı Yazar: admin

AK PARTİ 2002-2016

EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ

  1. Temel Göstergeler

AK Parti dönemi temel eğitim göstergelerinde ilk olarak okul öncesi eğitim okullaşma oranları incelenmiştir. AK Parti’nin seçim beyannamesinde okul öncesi eğitimde, erişim imkânına sahip olmayan ailelerin çocuklarının okul öncesi eğitim almasını destekleyecek teşvikler oluşturulacağı, okul öncesi eğitimi yaygınlaştırma yoluyla eğitimde fırsat eşitliğini artıracak ve her bir çocuğun zihinsel ve duygusal gelişiminin toplumsal eşitlik ve adalet ilkelerini gözeterek, temel insan hak ve hürriyetleri çerçevesinde teminat altına alınmasının sağlanacağı bildirilmişti. Okul öncesi eğitim okullaşma oranları yaş gruplarına göre Tablo 1’de görülmektedir.

Tablo 1. Öğretim Yılı ve Yaş Grubuna Göre Okul Öncesi Eğitim Okullaşma Oranı

Öğretim yılı

 

3-5 Yaş 4-5 Yaş 5 Yaş
2009-2010 26,92 38,55
2010-2011 29,85 43,10
2011-2012 30,87 44,04 65,69
2012-2013 26,63 37,36 39,72
2013-2014 27,71 37,46 42,54
2014-2015 32,68 41,57 53,78
2015-2016 33,26 42,96 55,48

Kaynak: MEB

Tablo 1’de görüldüğü üzere okul öncesi eğitim okullaşma oranı Ak Parti döneminde sürekli artış göstermiştir. Özellikle 2011-2012 öğretim yılından sonra yaş grubu 3-5, 4-5 ve 5 yaş olarak ayrılmaktadır. 3-5 yaş okul öncesi öğretim okullaşma oranı 2009-2010 öğretim yılında % 26,92’den 2015-2016 öğretim yılında % 33,26’ya yükselmiştir. 2009-2010 öğretim yılında % 38,55 olan okullaşma oranı ise 2015-2016 öğretim yılında % 42,96’ya yükselmiştir.

Ak Parti dönemi temel eğitim göstergelerinde ikinci olarak ilkokul ve ortaokul okullaşma oranları incelenmiştir. İlkokul ve ortaokul okullaşma oranları yıllara göre Tablo 2’de görülmektedir.

Tablo 2. Okullaşma Oranları (İlkokul-Ortaokul)

Öğretim Yılı

 

İlkokul Ortaokul
1997-1998 84,74 37,87
1998-1999 89,26 38,87
1999-2000 93,54 40,38
2000-2001 95,28 43,95
2001-2002 92,40 48,11
2002-2003 90,98 50,57
2003-2004 90,21 53,37
2004-2005 89,66 54,87
2005-2006 89,77 56,63
2006-2007 90,13 56,51
2007-2008 97,37 58,56
2008-2009 96,49 58,52
2009-2010 98,17 64,95
2010-2011 98,41 66,07
2011-2012 98,67 67,37
2012-2013 98,86 93,09
2013-2014 99,57 94,52
2014-2015 96,30 94,35
2015-2016 94,87 94,39

Kaynak: TÜİK & MEB

Tabloda ilkokul ve ortaokul okullaşma oranları yer almaktadır. Görüleceği üzere 2002 yılı sonrasında sürekli bir artış söz konusudur. Özellikle 2007-2008 ilkokul sayılarında %7’nin üzerinde bir artış sağlandığı görülmektedir. Ortaokullarda ise 2012-2013 yılı sonrasında önemli bir artış göze çarpmaktadır.

Ak Parti dönemi temel eğitim göstergelerinde okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul okul sayıları Tablo 3’te incelenmiştir.

Tablo 3. Eğitim Kurumları Sayıları (Okul Öncesi-İlkokul-Ortaokul)

Öğretim Yılı

 

Okul Öncesi İlkokul Ortaokul
1997-1998 6,563 47365 5624
1998-1999 6,868 45102 5963
1999-2000 7,660 33317 6000
2000-2001 8,255 36072 6291
2001-2002 9,480 35052 6367
2002-2003 8,873 35133 6210
2003-2004 13,285 36114 6941
2004-2005 15,978 35611 6816
2005-2006 34990 7435
2006-2007 20,675 34656 7934
2007-2008 34093 8280
2008-2009 33769 8675
2009-2010 33310 8913
2010-2011 32797 9281
2011-2012 28,625 32108 9672
2012-2013 27,197 29,169 16987
2013-2014 26,698 28,532 17019
2014-2015 26,972 27544 16969
2015-2016 27,793 26522 17343

Kaynak: TÜİK & MEB

Tablo 3’te görüldüğü gibi Ak Parti dönemi okul sayıları sürekli artmıştır. Fakat okul öncesi eğitim ve ilkokul sayılarının 4+4+4 uygulaması sonrasında gerilediği görülmektedir. Bu durum sistem değişikliği sebebiyle ilkokulda azalırken ortaokulda artış göstermiştir.

Ak Parti dönemi temel eğitim göstergelerinde okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul öğretmen sayıları Tablo 4’te incelenmiştir.

Tablo 4. Eğitim Kurumları Öğretmen Sayıları (Okul Öncesi-İlkokul-Ortaokul)

Öğretim Yılı

 

Okul Öncesi İlkokul Ortaokul
1997-1998 302,254 140619
1998-1999 317,790 145903
1999-2000 325,140 143379
2000-2001 345,015 140969
2001-2002 372,687 144884
2002-2003 373,303 137956
2003-2004 384,170 147776
2004-2005 401,288 167614
2005-2006 389,859 185317
2006-2007 402,829 187665
2007-2008 445,452 191041
2008-2009 453,318 196713
2009-2010 485,677 206862
2010-2011 503,328 222705
2011-2012 55,883 515,852 235814
2012-2013 62,933 282,043 269759
2013-2014 63,327 288,444 280804
2014-2015 68,038 295252 296065
2015-2016 72,228 302961 322680

Kaynak: TÜİK & MEB

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi Ak Parti dönemi öğretmen sayıları sürekli artmıştır. Okul öncesi eğitim sayılarındaki artışa bakıldığında 2011-2012 öğretim yılında 55 bin üzeri seviyelerde olan öğretmen sayısının 2015-2016 öğretim yılında 70 bin üzerine çıktığı görülmektedir. İlkokul öğretmenlerinde ise 2011-2012 öğretim yılına kadar sürekli artan öğretmen sayıları 4+4+4 uygulaması sonrasında gerilemiştir. Bu durum sistem değişikliği sebebiyle ilkokulda azalırken ortaokulda artış göstermiştir.

Ak Parti dönemi temel eğitim göstergelerinde okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul öğrenci sayıları Tablo 5’te incelenmiştir.

Tablo 5. Eğitim Kurumları Öğrenci Sayıları (Okul Öncesi-İlkokul-Ortaokul)

Öğretim Yılı

 

Okul Öncesi İlkokul Ortaokul
1997-1998 9,084635 2,129969
1998-1999 9,609050 2,280676
1999-2000 10,028979 2,316350
2000-2001 10,480721 2,362653
2001-2002 10,477616 2,579747
2002-2003 10,331645 3,023602
2003-2004 10,479538 3,014392
2004-2005 10,565389 3,039449
2005-2006 10,673935 3,258254
2006-2007 10,846930 3,386717
2007-2008 10,870570 3,245322
2008-2009 10,709920 3,837164
2009-2010 10,916643 4,240139
2010-2011 10,981100 4,748610
2011-2012 1,169156 10,979301 4,756286
2012-2013 1,077933 5,593910 5,566986
2013-2014 1,059495 5,574916 5,478399
2014-2015 1,156661 5,434150 5,278107
2015-2016 1,209661 5,360703 5,211506

Kaynak: TÜİK & MEB

Görüldüğü gibi Ak Parti dönemi okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul öğrenci sayılarının da sürekli artmıştır. Okul öncesi eğitim sayılarındaki artışa bakıldığında çok yüksek seviyelerde bir artışın olmadığı söylenebilir. Fakat ilkokul ve ortaokul öğrenci sayılarının ise oldukça yoğun bir atış sağladığı açıkça görülmektedir. Diğer taraftan 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren 4+4+4 uygulaması sonrasında ilkokul öğrenci sayılarının gerilediği görülmektedir. Bu durum sistem değişikliği sebebiyle ilkokulda azalırken ortaokulda artış göstermiştir.

Ak Parti dönemi temel eğitim göstergelerinde ilkokul derslik sayısı, şube sayısı, okul başına düşen öğrenci sayısı, şube başına düşen öğrenci sayısı ve öğretmen başına düşen öğrenci sayıları Tablo 6’da incelenmiştir.

Tablo 6. Derslik ve Şube Sayısı İlkokul

Öğretim yılı Derslik sayısı Şube sayısı Okul başına düşen öğrenci sayısı Şube başına düşen öğrenci sayısı Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı
1997-1998 317718 192 29 30
1998-1999 311871 213 31 30
1999-2000 321828 297 31 30
2000-2001 348135 286 30 30
2001-2002 370739 299 28 28
2002-2003 377609 294 27 28
2003-2004 386879 285 27 27
2004-2005 380126 290 27 26
2005-2006 297000 382061 297 27 27
2006-2007 307511 387351 305 27 26
2007-2008 315887 392521 310 27 24
2008-2009 320393 408221 307 25 23
2009-2010 332902 416930 316 25 22
2010-2011 339653 418334 322 25 21
2011-2012 344710 422751 323 25 20
2012-2013 234920 251027 192 22 20
2013-2014 243305 251801 195 22 19
2014-2015 237760 255451 197 21 18
2015-2016 246090 253714 202 21 18

Kaynak: TÜİK & MEB

Tablo 6’da görüleceği üzere ilkokul derslik sayısı 2005-2006 öğretim yılında 29 bin üzerinde görülmektedir. Bu oran 2011-2012 öğretim yılında 34 bin üzerine kadar çıkmıştır. 2011-2012 öğretim yılından sonra uygulamaya konan 4+4+4 sistemi ile derslik sayısında azalma olmuştur. Bu durum ilkokul ve ortaokul ayrımından kaynaklanmıştır.

Ak Parti dönemi temel eğitim göstergelerinde ortaokul derslik sayısı, şube sayısı, okul başına düşen öğrenci sayısı, şube başına düşen öğrenci sayısı ve öğretmen başına düşen öğrenci sayıları Tablo 7’de incelenmiştir.

Tablo 7. Derslik ve Şube Sayısı Ortaokul

Öğretim yılı Derslik sayısı Şube sayısı Okul başına düşen öğrenci sayısı Şube başına düşen öğrenci sayısı Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı
1997-1998 59929 361 34 14
1998-1999 65426 344 31 14
1999-2000 67710 344 30 14
2000-2001 71920 345 30 15
2001-2002 80528 405 32 18
2002-2003 86701 399 29 18
2003-2004 92238 389 29 18
2004-2005 96212 379 28 16
2005-2006 93488 100169 394 29 16
2006-2007 98748 105697 382 29 16
2007-2008 100853 105606 352 28 15
2008-2009 109042 123930 384 27 17
2009-2010 110310 139420 408 26 18
2010-2011 117760 146814 428 27 18
2011-2012 121914 148703 395 26 16
2012-2013 124584 193079 306 27 19
2013-2014 128551 195273 304 27 18
2014-2015 147693 201220 292 25 17
2015-2016 164943 205981 281 24 15

Kaynak: TÜİK & MEB

Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere ortaokul derslik sayısı 2005-2006 öğretim yılında 93 bin üzerinde görülmektedir. Bu oran 2015-2016 öğretim yılında 182 bin üzerine kadar çıkmıştır. Şube sayısı da aynı dönemde oldukça yüksek oranda artmıştır. Bu artışlara istinaden okul başına düşen öğrenci sayısı artarken, şube başına düşen öğrenci sayısı azalmıştır.

Ak Parti dönemi temel eğitim göstergelerinde ortaöğretim (lise ve dengi) okullaşma oranı, okul sayısı, öğretmen sayısı, öğrenci sayıları Tablo 8’de incelenmiştir.

Tablo 8. Lise ve Dengi Eğitim Kurumlarında Okullaşma Oranı, Okul Sayısı, Öğretmen Sayısı, Öğrenci Sayısı

Öğretim Yılı Okullaşma Oranı Okul Sayısı Öğretmen Sayısı Öğrenci Sayısı
1997-1998 37,87
1998-1999 38,87
1999-2000 40,38
2000-2001 43,95
2001-2002 48,11 2635 74741 1673363
2002-2003 50,57 2552 77253 2038027
2003-2004 53,37 2727 79545 1941502
2004-2005 54,87 2939 93209 1933782
2005-2006 56,63 3406 102581 2075617
2006-2007 56,51 7934 187 665 3386717
2007-2008 58,56 8280 188 973 3245322
2008-2009 58,52 8675 193 255 3837164
2009-2010 64,95 8913 206862 4240139
2010-2011 66,07 9281 222705 4748610
2011-2012 67,37 9672 235 814 4 756 286
2012-2013 70,06 10418 254895 4995623
2013-2014 76,65 10955 278641 5420178
2014-2015 79,37 9061 298378 5691071
2015-2016 79,79 10550 335690 5807643

Kaynak: MEB

Tabloda ortaöğretim kurumlarında okullaşma oranları verilmiştir. 2001-2002 öğretim yılında okullaşma oranına bakıldığında % 48,11’lik bir oran göze çarpmaktadır. Bu oran 2015-2016 öğretim yılında %79,79’luk bir artış göstermiştir. Aynı artışın okul sayısı, öğretmen sayısı ve öğrenci sayısında da görmek mümkündür.

 

Dr. Mehmet Birekul, 2017

Total Page Visits: 429 - Today Page Visits: 1