Öğrenen Liderler

15 Mart 2015 0 Yazar: admin

Öğrenen Liderler: Öğrenen lider yaklaşımı, lider davranışının öğrenme ve kendini geliştirme boyutu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Öğrenen lider yaklaşımının hem lider açısından hem de örgüt açısından iki temel sonucu vardır: Birincisi, öğrenen lider, sürekli olarak öğrenmek ve kendisini yetiştirmek zorundadır. Bu kuram diğer kuramlardan farklı olarak, lidere kendisini yetiştirme sorumluluğunu yüklemiştir. İkincisi ise, liderin öğrenen örgüt kurma sorumluluğudur. Öğrenen lider, kendi öğrenmesinden sorumlu olduğu kadar, izleyenlerin de öğrenmesinden sorumludur.

Öğrenen lider yaklaşımının eğitimsel liderlik açısından temel sonuçları:

*Öğrenen lider, okul yöneticisini öğrenme odaklı davranmaya zorlamaktadır.

*Eğitim liderinin etkililiği, kendisini ve izleyenleri yetiştirmesine ve öğrenen okulu kurmasına bağlıdır.

*Öğrenen lider yaklaşımı, çok güçlü bir grup çalışmasını gerektirmektedir. Çünkü öğrenen örgüt, bireysel öğrenmenin grup davranışına dönüştürülmesiyle gerçekleşir.

*Öğrenen lider yaklaşımı, liderin eğitimine önem vermektedir. Bu liderlik yaklaşımı, liderlik eğitiminde kullanılabilir.

*Öğrenen lider, küreselleşme sürecine uyum sağlamaya çalışır.

*Öğrenen lider, örgütsel kültürü ve paylaşılan vizyonu, öğrenme yönelimli olarak geliştirmektedir.

*Öğrenme liderliği yaklaşımı, eğitim yönetiminin merkeziyetçi baskısını kırmaktadır. Öğrenen okul, kendi kendine yetebilen okuldur.

*Öğrenen lider yaklaşımının okul liderliğine getirdiği önemli bir katkı da öğrenci başarısını artırmadır.

Mehmet Birekul, 2015

Total Page Visits: 3164 - Today Page Visits: 2