Kültürel Liderlik

23 Şubat 2015 0 Yazar: admin

Kültürel liderlik: Liderlik kuramlarına iki önemli katkı getirmiştir: Bunlardan birincisi, liderin etkililiği, büyük ölçüde oluşturacağı örgütsel kültüre bağlıdır. Kültürel lider ne denli güçlü bir örgüt kültürü oluşturursa, o denli etkili olur. Kültürel liderlik kuramı, örgüt kültürünün lider tarafından biçimlendirildiğini savunmaktadır. Dolayısıyla etkili liderler, örgüt kültürünü biçimlendiren liderlerdir. İkincisi ise, liderin örgüt kültürünü yönetme biçimidir. Güçlü bir örgüt kültürünün oluşturulması yeterli değildir. Aynı zamanda bu kültürün yönetimi de en azından oluşturulması kadar önem taşımaktadır.

Kültürel liderliğin eğitimsel liderlik açısından temel sonuçları:

*Kültürel liderlik okul yöneticisinin davranışlarını okul kültürü üzerinde yoğunlaştırır.

*Kültürel liderlik, okulun iklimini ve genel olarak okuldaki insan ilişkilerinin durumunu belirler.

*Etkili kültürel liderler, tutucu bir kültür yerine daha esnek bir okul kültürü oluştururlar.

*Kültürel lider, okuldaki değer, norm, gelenek, hikaye ve sembollerin hem temsilciliğini hem de yorumunu yapar.

*Kültürel liderlik, okul yöneticisinin eğitimsel liderliğine sembolik bir boyut eklemektedir.

*Kültürel liderliğin eğitimsel liderlik açısından önemli bir sonucu da okul-çevre ilişkileridir

*Kültürel liderlik, eğitimsel pazarlama sorununa çözüm getirmektedir.

*Kültürel liderlik, okul yöneticisine küresel bir gözlük takmaktadır.

*Kültürel liderlik okula yeni gelen öğretmen açısından kritik bir liderlik rolü olarak görülmektedir. Okula yeni başlayan öğretmenlerin okul kültürüyle bütünleştirilmeleri, okul yöneticisinin etkili kültürel liderliğiyle yakından ilgilidir.

Mehmet BİREKUL, 2015

Total Page Visits: 2872 - Today Page Visits: 2