TAKIM LİDERLİĞİ

12 Şubat 2015 0 Yazar: admin

1- Takım liderliği, takım etkililiğini artırmayı ve takımın ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bir liderlik yaklaşımıdır.

2-Etkili takım lideri, kaynakları dengeli dağıtan, etkili görev bölümü yapan, takım üyelerinin becerilerini geliştiren, açık iletişime rehberlik eden, paylaşımcı karar verme yaklaşımını uygulayan ve çatışmaları etkili şekilde yöneten kişidir.

3- Okullarda takım liderliği değer odaklı bir yaklaşımı gerektirmektedir.

4-İçsel ve formal liderlik, takım üyeleri arasından formal olarak seçilen lideri tanımlamaktadır. Bu liderler takım lideri ya da proje yöneticisi olarak adlandırılırlar.

5-Dışsal ve formal liderlik, takım üyeleri dışından atanan bir takım liderliği biçimidir. Bu liderler sponsor, koç ya da takım danışmanı olarak tanımlanmaktadırlar.

6-İçsel informal liderlik takım üyelerinin paylaştığı bir liderlik biçimidir. Bu liderler takım üyesi ya da her yerde görünür kişi olarak tanımlanırlar.

7-Dışsal ve informal liderlik takım üyelerinin kendi dışında belirledikleri bir kişinin liderliğini yansıtmaktadır. Dışsal ve informal takım liderleri takımın dışında olan, ancak belli dönemlerde takım çalışmalarına liderlik eden kişilerdir. Bu kişiler takım mentoru, takım şampiyonu ya da yönetim koordinatörü olarak adlandırılırlar.

8- Görev Yönelimli Takım Liderliği:

Formal bir takım liderliği olarak değerlendirilebilir. Görev yönelimli liderler, takım üyeleri için uyulması gereken formal ölçütler belirlerler ve gündelik davranışlara yol gösteren bir plan ortaya korlar. Yüksek görev yönelimli liderler, etkili bir eşgüdüm oluştururlar ve takım üyelerinin ortak bir eylemde bulunmalarını sağlarlar.

*Düşük görev yönelimli takım liderleri, takım çalışmalarını planlama, örgütleme ve öncelikleri belirleme gibi konulara daha az ilgi gösterirler.

*Yüksek görev yönelimli takım liderliği, örgütleme ve eşgüdüm sürecinin daha iyi işlemesini sağlayarak görev belirsizliğini giderebilir.

9-Birey Yönelimli Liderlik:

Yüksek düzeyli birey ya da insan yönelimli liderlikte, takım üyeleri arasında güçlü bir içtenlik ve bağlılık duygusu oluşmaktadır. Takım üyelerinin ihtiyaçları karşılandığında, görüşleri dikkate alındığında, takım üyelerine eşit olarak davranıldığında ve karar verme sürecine katılmaları özendirildiğinde, takım üyelerinin daha etkili bir davranış sergilediği görülmektedir.

10- Takım etkililiğinin iki temel boyutta yoğunlaşmıştır.Bunlar; performans ve takıma ilişkin tutumdur. Takım performansı; takım üyelerinin performansına ve takım bilincine bağlıdır. Takıma ilişkin tutum ise takım bağlılığı, doyum ve işbirliği konusunda takım üyelerinin tutumunu kapsamaktadır. Takım performansının yüksek olması ve takıma ilişkin olumlu tutum, takım etkililiğini artırmaktadır.

11- Takım Liderliği Rolleri

* Eğitimcilik

* Öncü Olma

* Uyumlaştırma

* İletişimi Kolaylaştırma

* Güvenilir Olma

* Takım Kimliğini Geliştirme

*Sanal Takım Liderliği

12- Eğitim lideri olarak okul yöneticisi öğretmenlere güvenmek zorundadır. Güven denetime engel değildir. Öğretmenine güvenen okul yöneticisi öğretmenin performansını denetlemek zorundadır. Denetim anlayışı gözdağı verme değil, rehberlik amacı taşımalıdır. Öğretmene girişim gücünü kullanma imkanı veren okul yöneticisi takım çalışmasına yatkın bir yönetici demektir.

Mehmet Birekul, 2015

Total Page Visits: 909 - Today Page Visits: 2